Podczas 23. Światowych Targów Kolekcjonerów Olimpijskich w Bratysławie dyrektor Muzeum Sportu Tomasz Jagodziński podpisał umowę o współpracy z Association Internetionale des Collectionneurs Olympiques AICO (Międzynarodowe Stowarzyszenie Kolekcjonerów Olimpijskich).

Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie utworzenia Biblioteki Kolekcjonerów Olimpijskich w zasobach Muzeum, zawierającej drukowane wydawnictwa, dokumenty, fotografie, cyfrowe kopie eksponatów i opracowania nt. wszystkich pozostałych pamiątek związanych z kolekcjonerstwem olimpijskim. W ramach umowy Muzeum uczestniczy również w projekcie wizualizacji on-line katalogu bibliotecznego pt. „The Olympic Collecting Library Catalog”, tworzonego na bazie zasobów biblioteki naukowej MSiT oraz The World Olympic Library, będącej ważną częścią Centrum Studiów Olimpijskich MKOl w Lozannie, a także obiektów bibliofilskich będących w posiadaniu kolekcjonerów.

Prezydentem AICO jest Roman Babut, przyjaciel i darczyńca Muzeum oraz Członek Komisji Kultury i Dziedzictwa Olimpijskiego MKOl. W rozmowach z dyrektorem Tomaszem Jagodzińskim uczestniczyli również I Wiceprezydent Mark Maestrone oraz II Wiceprezydent Massimiliano Bruno. Warto nadmienić, że AICO jest „Organizacją Uznawaną przez MKOl”, a Muzeum – członkiem Olympic Museums Network, sieci funkcjonującej pod egidą MKOl.