Dar Elżbiety Maleszewskiej- Orlowski, córki Marii Kwaśniewskiej

Plakietka III Ženske Světove Hry v Praze 1930 (Światowe Igrzyska Kobiet Praga 1930)

12