Antoni Durski

Antoni Durski
Antoni Durski
Cena:17.00
Do koszyka

Lwów, miasto szczególne, nie tylko ze względu na towarzyszącą mu legendę, ale przede wszystkim z uwagi na jego charakter, urodę, klimat i atmosferę odegrał doniosłą rolę w kształtowaniu się pierwszych organizacji wychowania fizycznego i sportu. To tutaj w 1867 r. założone zostało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”- pierwsza na ziemiach polskich organizacja sportowa. Oprócz uprawiania ćwiczeń gimnastycznych, propagowania kultury fizycznej i higieny w społeczeństwie, prowadzono działalność kulturalną, oświatową i rozrywkową. W tamtym trudnym dla Polaków czasie dbano również o patriotyczne wychowanie członków.

Publikacja przybliża sylwetkę Antoniego Durskiego (1854-1908) naczelnika Związku Sokolego i Lwowskiego Sokoła-Macierzy, jednego z najwybitniejszych działaczy ruchu gimnastycznego w zaborze austriackim 2 poł. XIX i pocz. XX w.

Pionier gimnastyki, twórca polskiej terminologii gimnastycznej już za życia zyskał sobie wielki autorytet stając się postacią znaczącą nie tyko we Lwowie ale i na terenie całej Galicji. W książce zaprezentowano kolekcję pamiątek po Antonim Durskim. Są to przede wszystkim dokumenty i fotografie pochodzące z jego archiwum rodzinnego oraz przedmioty osobiste.

Książka ukazała się w ramach zapoczątkowanej serii popularnonaukowej, prezentującej najciekawsze i najcenniejsze kolekcje ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. W przygotowaniu kolejny tytuł: „Igrzyska paraolimpijskie”.

 

 

Autor: Marzena Jaworska

Rok wydania: 2020

Ilość stron: 80

Oprawa: miękka

Format 20 x 15 cm

Nakład 300 egz.

Wydawnictwo: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

ISBN: 978-83-948745-3-7

 

Do pobrania: