Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego MSiT

 

Sklep internetowy, działający pod adresem www.muzeumsportu.waw.pl/sklep, prowadzony jest przez Muzeum Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie ,ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, wpisane do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego Zarząd Województwa Mazowieckiego, pod numerem RIK – 18/99, zwane w dalszej części Regulaminu „Muzeum”.

Muzeum Posiada numer Identyfikacji Podatkowej NIP 526-12-88-385.
Użyte w dalszej części Regulaminu określenie „sklep” oznacza sklep internetowy prowadzony przez Muzeum za pośrednictwem strony: www.muzeumsportu.waw.pl/sklep z wykorzystaniem sieci Internet.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wszystkie ceny towarów podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotówkach.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania w nich zmian.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Muzeum. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.
 5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Językiem zawarcia umowy jest język polski.
 6. Każdy towar oferowany w sklepie jest nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz został legalnie wprowadzony na rynek polski.
 7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów dlatego realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 8. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Zamawiający może anulować zamówienie faksem (22 637 15 01) lub e-mailem pod adresem: sklep@muzeumsportu.waw.pl(w tytule należy podać nr zamówienia).
 9. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. Status zamówienia można sprawdzić, dzwoniąc do sklepu pod numer telefonu 22 56 03 795
 10. Zgodnie z Art. 24 ust. 1 „Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883), dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Muzeum wyłącznie w celach realizacji zamówień.

ZAMÓWIENIE TOWARU, POTWIERDZENIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie można złożyć bezpośrednio poprzez:
  1. stronę internetową sklepu: www.muzeumsportu.waw.pl/sklep
  2. e-mailem na adres: sklep@muzeumsportu.waw.pl
  3. telefonicznie pod numerem 22 56 03 795
 2. Jak złożyć zamówienie poprzez stronę internetową?
  1. Kupujący wybiera interesujący go towar i umieszcza go w wirtualnym Koszyku;
  2. Podczas składania zamówienia Klient wybiera kolejno:
   • adres dostawy
   • preferowany sposób wysyłki oraz formę płatności.
    Towar jest wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej.
    Wybierając jeden z poniższych sposobów wysyłki, Klient decyduje się jednocześnie na określoną formę płatności. Klient wybiera czy skorzystać z przesyłki:
    • „priorytetowej – płatność przelewem z góry” - Klient płaci za towar przed jego wysłaniem przelewem bankowym na konto Muzeum Sportu i Turystyki: Bank PKO BP SA 36 1020 1013 0000 0202 0280 8079. W opisie przelewu należy podać numer zamówienia wygenerowany przez system. Numer zamówienia Klient otrzymuje w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia. Koszt wybranego sposobu wysyłki zostanie zsumowany z wartością zamówionego towaru.
    • odbiór osobisty w kasie Muzeum, wówczas istnieje możliwość zapłaty gotówką.
    Koszt wybranego sposobu wysyłki zostanie zsumowany z wartością zamówionego towaru.
  3. w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzimy mailem jego przyjęcie.
  4. prosimy o podawanie aktualnych numerów telefonów w celu ewentualnej weryfikacji zamówienia;
  5. wysyłka towaru następuje w ciągu 10 dni roboczych od chwili:
   • potwierdzenia przez pracownika Muzeum otrzymania przelewu bankowego za dane zamówienie;
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzenia zamówienia.
 4. Muzeum realizuje zamówienia na terenie Polski, złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne.
 5. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest:
  1. prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia
  2. telefoniczne potwierdzenie złożenia zamówienia lub zapłata z góry
  3. w trybie potwierdzenia telefonicznego w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze pracownik Muzeum wykonuje połączenie na wpisany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym telefon.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu, warunków oraz kosztów dostawy. Warunki realizacji potwierdzonego zamówienia, w tym: ceny, transport oraz sposób płatności, są wiążące do czasu dostarczenia Klientowi zamówionego towaru.
 7. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową lub telefonicznie momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przelania na konto Muzeum pełnej kwoty za zakupiony towar.
 8. Zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i ma możliwość podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia i zwrot wpłaconych pieniędzy).
 9. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne może odesłać go przesyłką pocztową na adres:
  Muzeum Sportu i Turystyki
  ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
  01-531 Warszawa
  Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania się nakładu), zwrócimy nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferujemy mu inne dostępne w naszym sklepie towary.
 10. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.