Seria „Zanim powstała liga…” – nowym nabytkiem w Bibliotece Muzeum

W dniu 20 marca b.r. trafiły do Biblioteki Muzeum Sportu i Turystyki trzy tomy serii „Zanim powstała liga” autorstwa Pawła Gaszyńskiego. Seria ta obejmuje wszystkie mecze piłki nożnej rozgrywane w Polsce w latach 1919-1926 – czyli od powstania Polskiego Związku Piłki Nożnej w grudniu 1919 do powołania ogólnopolskiej ligi piłki nożnej w marcu 1927 roku. Autor w poszczególnych tomach wymienia każdy mecz podając dzień i miejsce meczu, rywalizujące drużyny oraz wynik. Część meczy jest dodatkowo opisywana relacją słowną, ilustrowana zdjęciem lub przedrukiem z gazet codziennych i czasopism sportowych. Warte podkreślenia jest to, że każda informacja czy przedruk mają swój przypis z podanym źródłem. Dla wielu pasjonatów piłki nożnej jest to cenna pozycja bibliograficzna do badań nad historią tej dyscypliny.

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie objęło patronatem honorowym tom trzeci.