IV Kongres Edukacja i Rozwój
W dniach 19-20 października 2017 roku w warszawskim Centrum Olimpijskim odbył się IV Kongres Edukacja i Rozwój, organizowany rokrocznie przez wydawnictwo prawnicze Wolters Kluwer Polska.

Aktualna edycja odbyła się pod hasłem „Wspólnie dla edukacji”. Na dwudniowe wydarzenie złożyły  się specjalistyczne wykłady oraz praktyczne warsztaty dla pracowników oświaty. Uzupełnieniem były konsultacje z ekspertami, a w bezpłatnej strefie EXPO została zaprezentowana najnowsza oferta edukacyjna skierowana do szkół, przedszkoli i instytucji pokrewnych, a także do samorządów.

W ramach kongresu odbyły się: XIX Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz III Konferencja Edukacja w Samorządach.

Dodatkowo została rozstrzygnięta IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor w kategorii Szkoła i Przedszkole, organizowanego przez czasopisma Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej oraz Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły. Tytuł Super Dyrektor Przedszkola otrzymała Pani Jolanta Kosczielny, a tytuł Super Dyrektor Szkoły - Pan Jerzy Maduzia.

Podczas trwania Kongresu omówiono między innymi zmiany w prawie oświatowym i ich wpływ na funkcjonowanie placówek, nowe obowiązki dyrektorów szkół wynikające z reformy oraz nadchodzące zmiany ustawy o ochronie danych osobowych.

Prelekcje wygłosili wysokiej klasy specjaliści z dziedziny szkolnictwa. Kongres zainaugurował wykład profesora Łukasza Turskiego. 

W tym roku Kongres był realizowany w partnerstwie z wieloma organizacjami pozarządowymi, które przygotowały bogatą ofertę warsztatową.