Żegnamy Wiesławę Królak
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszej koleżanki
starszego kustosza WIESŁAWY KRÓLAK (1932-2017),
która całe zawodowe życie spędziła w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Była historykiem sztuki i właśnie sztuce, a zwłaszcza sztuce o tematyce sportowej poświęciła się z wielkim zaangażowaniem. Stworzyła w Muzeum Dział Sztuki ,w którym obok dzieł plastycznych gromadziła plakaty polskie i zagraniczne. Po latach kolekcja była pokazywana na licznych wystawach w kraju i zagranicą, w tym na dwóch dużych wystawach w Muzeum Plakatu w Wilanowie (1972, 1973), do których Wiesława Królak przygotowała katalogi, pierwsze w Polsce o  tematyce sportowej.

Była autorką, współautorką i komisarzem  wielu wystaw o sztuce sportowej w tym  wystawy zorganizowanej z okazji 60-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego „Sport w sztuce”, która miała miejsce w Zachęcie w roku 1979.

Przygotowywała udział polskich artystów na hiszpańskim Międzynarodowym Biennale ”Sport w sztukach pięknych” (Barcelona 1979,Madryt 1982,Barcelona 1986), co dla małego Muzeum i jej samej  było dużym wyróżnieniem.

Opublikowała w muzealnych „Studiach i Materiałach” liczne artykuły, głównie  o sztuce w zbiorach MSiT oraz  opracowała trzy tomy Katalogu Zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki : Rzeźba i medalierstwo , 1982;Malarstwo, 1989; Tkanina, 1992.

Przeszła wszystkie stopnie muzealnych awansów, ostatnim stanowiskiem  jakie piastowała była funkcja Głównego Inwentaryzatora MSiT.

Była przystojna i elegancka, zawsze dobrze ubrana .Przez długie lata była naszym arbiter elegantiarum.

Bywała, chociaż z biegiem lat coraz rzadziej ,na naszych wernisażach i spotkaniach. Ostatni raz pojawiła się na wystawie rzeźby Piotra Ożerskiego w roku 2013. Będziemy o niej pamiętali.

Dyrektor i pracownicy Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.