12 Rada Dyrektorów OMN w Lozannie
W dniach 04-06 października 2017r. w Muzeum Olimpijskim w Lozannie (Szwajcaria) odbyła się 12 Rada Dyrektorów OMN, Olympic Museums Network – Olimpijskiej Sieci Muzeów Sportu.

W pierwszym dniu obrad odbyły się sesje dwóch grup roboczych – Grupy ds. Edukacji i Grupy ds. Kolekcji. Spotkanie Grupy Edukacyjnej poprowadziła Anne Chevalley, Kierownik Programów Edukacyjnych Olimpijskiego Muzeum Sportu w Lozannie. W trakcie spotkania przedstawiła dobre praktyki oraz przyszłe kierunki rozwoju edukacji olimpijskiej w Muzeach uczestniczących w programie Sieci OMN.

Spotkanie grupy ds. kolekcji poprowadził Dyrektor Muzeum Sportu w Helsinakch, Pekka Honkanen. W toku spotkania omówiono między innymi takie problemy jak: proweniencja obiektów muzealnych, digitalizacja, konserwacja oraz walka z fałszerstwami muzealiów. Kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. Kolekcji zaplanowano na wiosnę roku 2018 w Lillehammer w Norwegii.

Spotkanie Rady Dyrektorów OMN w dniach 05-06 października 2017r.  poprowadził Francis Gabet, Przewodniczący Sieci OMN oraz Dyrektor Muzeum Olimpijskiego w Lozannie. W swoim wystąpieniu podkreślił jak duży wkład w propagowanie idei Olimpijskich mają poszczególne Muzea członkowskie, które adresują swoje sportowe programy edukacyjne do ponad 300 000 dzieci na 5 kontynentach.

Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Tomasz Jagodziński przedstawił raport z ostatniego roku działalności Muzeum oraz zaprosił wszystkich zebranych do partnerstwa w wielu interesujących projektach realizowanych w latach 2018-2020. Wśród planowanych wydarzeń promujących Polską kulturę poza granicami kraju, znajduje się wystawa „Polski Plakat Sportowy i Olimpijski”.

Dzięki dotychczasowej współpracy w strukturach OMN, Muzeum otrzymało zaszczytne wyróżnienie w postaci możliwości użycia w swym logo 5 Kółek Olimpijskich. To wyjątkowe uhonorowanie wielu lat pracy edukacyjnej, naukowej i badawczej oraz propagowania Idei Olimpijskiej. Prace nad nowym znakiem graficznym Muzeum już zostały rozpoczęte!