Umowa z Warszawską Izbą Turystyki

W dniu 18 kwietnia br. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie zawarło umowę z Warszawską Izbą Turystyki. Przedmiotem porozumienia, na mocy którego WIT została Partnerem Wiodącym Muzeum, jest współpraca w prowadzeniu działań edukacyjnych z zakresu sportu, rekreacji i turystyki, promowanie turystyki krajowej i zagranicznej, a także organizacja szkoleń i konferencji. W imieniu Muzeum umowę podpisał dyrektor Tomasz Jagodziński, w imieniu WIT - przewodniczący Andrzej Szymański.