W jedności siła! - Idee Sokolstwa na pocztówkach ze zbiorów MSiT
Z okazji 150 rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w siedzibie Muzeum odbył się 7 marca b.r. wernisaż wystawy „W jedności siła”. Zaprezentowano na niej 62 powiększenia pocztówek i ok. 400 oryginalnych kart z końca XIX i XX wieku ukazujących historię tej organizacji. Najstarsza pocztówka, która została pokazana na wystawie pochodzi z 1898 roku i przedstawia gmach Sokoła w Stanisławowie.

Wystawa prezentuje powstanie T.G. „Sokół” na ziemiach polskich pod zaborami i na obczyźnie, rozwój tego ruchu i ludzi, którzy się do niego przyczynili, idee i symbole sokolstwa, zloty oraz szeroko zakrojoną działalność kulturalno-oświatową gniazd sokolich. Obejmuje dzieje sokolstwa polskiego od XIX do XXI wieku i wiele innych aspektów z tym związanych. Na wystawie przedstawiamy kilkadziesiąt pocztówek w dużym formacie, które ukazują historię sokolstwa polskiego. W gablotach zaprezentowano ok. 400 oryginalnych pocztówek czeskich i polskich z lat 1897‒2006. Zdecydowana większość to pocztówki wydane do 1939 roku, pozostałe ukazują działalność „Sokoła” po wojnie i współcześnie.

Przybyłych gości powitał Tomasz Jagodziński dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Wydarzenie to swoją obecnością zaszczycili prezesi i członkowie Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” z Polsce i Czech, m.in. druh Jiří Němec z Frýdek-Místek, druh Konrad Firlej – prezes T.G. „Sokół” z Krakowa, druh Andrzej Bogucki - prezes Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz – Fordon, druhowie Zbigniew Okorski – prezes, Bogusław Szymański - wiceprezes i Waldemar Jacak - sekretarz T.G. „Sokół” Warszawa, druh Jan Dominik Członkowski - prezes TG „Sokół” Brwinów, druh Ryszard Kapała – prezes Sokoła Ropczyce, druh Jan Bobulski – wiceprezes i założyciel gniazda T.G. „Sokół” w Ropczycach, druh Józef Zaskalski – prezes T.G. „Sokół” w Mielcu, druh Wojciech Janczar - T.G. „Sokół” Mielec, druhna Elżbieta Wyrwicka – T.G. „Sokół” Gdańsk, druh Jerzy Marczyński – naczelnik „Sokoła” w Zgierzu oraz inni znamienici goście, m.in. Alicja Śledziewska, córka najstarszego żyjącego Sokoła – Zygmunta Śledziewskiego (103 lata), Emilia Jasiuk - radca w Ambasadzie RP w Kijowie, Tadeusz Wróblewski – prezes Polskiego Związku Kajakowego, członkowie Rady Muzeum: prof. Wojciech Zabłocki, Jerzy Jakobsche, Barbara Rogalska, a także sympatycy „Sokoła” - Krystyna Maria Wilczek z Londynu, Andrzej Frajndt z zespołu wokalnego Partita, Ireneusz Chmurzyński – artysta plastyk, Prezes Fundacji „Centrum Edukacji Olimpijskiej” Kajetan Hądzelek z małżonką oraz harcerze 44 MDH-y „Sokół” z Sulejówka.

Na uroczystości głos zabrali: druhna Elżbieta Wyrwicka – T.G. „Sokół” w Gdańsku, dr Jerzy Chełmecki - AWF Warszawa. O kondycji współczesnego sokolstwa mówili druhowie: Zbigniew Okorski – prezes T.G. „Sokół” w Warszawie, Konrad Firlej – prezes T.G. „Sokół” w Krakowie, Andrzej Bogucki - prezes Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz – Fordon.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zwiedzenia wystawy czynnej do 21 maja 2017 r. w Galerii Północnej na parterze Centrum Olimpijskiego.

Wystawie towarzyszy katalog W jedności siła! Idee Sokolstwa na pocztówkach ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, do nabycia w sklepiku Muzeum oraz w sprzedaży internetowej.

Autor i komisarz wystawy: Barbara Mikocka, kustosz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.