Wystawy z okazji stulecia odzyskania niepodległości
Po raz pierwszy Muzeum Sportu i Turystyki otworzyło jednocześnie dwie wystawy – „Gwiazdy sportu w Niepodległej” oraz „Dyplomy sportowe II Rzeczpospolitej”. Stanowią one kulminację obchodów stulecia odzyskania niepodległości, które trwają w Muzeum od kilku miesięcy. Obie ekspozycje zwiedzać można od 29 października do 9 grudnia br.

W poniedziałkowy wieczór zgromadziło się liczne grono gości, wśród których byli m.in. JE Ambasador Republiki Peru w Polsce Alberto Salas Barahona, przewodniczący Rady Muzeum Wojciech Zabłocki i jej członkowie Barbara Rogalska oraz Tadeusz Skoczek, który odczytał list gratulacyjny od jednego z patronów honorowych wydarzenia, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, a także przedstawiciele świata kultury i sportu.

Gościem honorowym była pani Anna Pabis Guillaume, która przybyła specjalnie na wernisaż z Monako, by podarować do zbiorów Muzeum kolekcję 51 dyplomów jej dziadka Henryka Koczorowskiego, jednego z czołowych polskich strzelców sportowych okresu międzywojennego. Pani Guillaume oraz Tomasz Jagodziński, dyrektor Muzeum, uroczyście podpisali oficjalne protokoły przekazania dyplomów.

Wernisaż utrzymany był w klimacie przedwojennej Polski, o co zadbali aktorzy Aldona JacurzyńskaArtur Żebrowski, przy akompaniamencie pianistki Anny Jędrzejewskiej (całość w reżyserii Małgorzaty Szyszki). Przypomniano filmy, w których pojawiał się motyw sportu (m.in. „Sportowiec mimo woli” z Adolfem Dymszą), śpiewano znane z nich szlagiery.

Sympatycznym akcentem wieczoru było wręczenie dyplomów uczestnikom cyklu 5-kilometrowych biegów „Setka stulecia”, którzy wzięli udział we wszystkich 20 startach, przez organizatora Janusza Kalinowskiego.

Obu ekspozycjom towarzyszą publikacje – katalog pt. „Dyplomy sportowe II Rzeczpospolitej” oraz album pt. „Gwiazdy sportu w Niepodległej”. Można je nabyć w kasie Muzeum oraz w sklepie internetowym.

Wystawa pt. „Gwiazdy sportu w Niepodległej” pozwala spojrzeć na dzieje polskiej kultury fizycznej sprzed blisko stu lat przez pryzmat kilkunastu najwybitniejszych postaci tamtego okresu. To właśnie wówczas, wobec coraz większej popularności sportu w rodzącej się kulturze masowej, bohaterowie stadionów zdobywali status gwiazd, zarezerwowany dotąd dla artystów. Były to gwiazdy świecące najjaśniejszym blaskiem, stanowiące tematy codziennych rozmów we wszystkich warstwach społeczeństwa. Ich nazwiska i wizerunki pojawiały się na pierwszych stronach gazet, a niekiedy także... w rubrykach towarzyskich. Co więcej, uosabiali oni wielkie nadzieje i marzenia o znaczeniu Polski w świecie, a ich sukcesy potwierdzały ważne miejsce odrodzonego kraju w świecie, odrębność i suwerenność. Niepodległa Polska wychowała wielu sportowców, których nazwiska znane są kilku pokoleniom kibiców i do dzisiaj, mimo wojennej zawieruchy i upływu lat, budzą wiele ciepłych wspomnień. Mistrzowie olimpijscy Halina Konopacka, Stanisława Walasiewicz i Janusz Kusociński, Jadwiga Jędrzejowska, Stanisław Marusarz czy Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura – to właśnie im, a także innym wybitnym zawodnikom uprawiającym różne dyscypliny, poświęcona jest ta wystawa.

Ekspozycja zatytułowana „Dyplomy sportowe II Rzeczpospolitej” prezentuje sto niepowtarzalnych dyplomów sportowych z okresu 1918-1939, zarówno nagrodowych, honorowych, jak i uznaniowych. Obiekty te, pochodzące wyłącznie ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie stanowią jedynie małą część imponującej kolekcji. Zostały dobrane w taki sposób, by zaprezentować zmiany zachodzące w sztuce i wzornictwie w ciągu zaledwie 21 lat – zmiany równie ciekawe jak same dyplomy. Oglądając wystawę można zaobserwować mnogość form, wzorów i technik wykonania. Mogłoby się wydawać, że dyplom jest formą przekazu, która nie stwarza artystom zbyt wielu możliwości, a jednak projekty zaskakują różnorodnością i pomysłowością. Obok konwencjonalnych inspiracji, są także odważne próby podejścia do projektu, zgodne z nowymi prądami w sztuce. Przedstawione zostały także sylwetki polskich sportowców, którzy w tamtym okresie odnosili ogromne sukcesy, takich jak m.in. Jerzy Braun, Henryk Chmielewski, Franciszek Szymczyk czy Leszek Lubicz-Nycz.

Patronat honorowy nad obchodami jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę objęli Marszałek Województwa Adam Struzik oraz Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.