Z głębokim żalem żegnamy nestora polskich muzealników, varsawianistę, dyrektora Muzeum Historycznego m. st. Warszawy przez ponad 50 lat, członka Rady Muzeum Sportu i Turystyki w latach 70.XX wieku

PROFESORA JANUSZA DURKO

1915 - 2017

Pan Profesor włożył wiele serca i konkretnych działań w rozwój kształtującego wówczas swój profil młodego Muzeum Sportu. Służył nam zawsze życzliwą radą i pomocą, często bywał na muzealnych imprezach i wernisażach wystaw.

Zachowamy go w życzliwej pamięci. Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

Dyrektor i pracownicy
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie