Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

Do zadań Działu Wystaw i Projektów naukowych należy:

 • organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych
 • prowadzenie badań naukowych
 • organizowanie konferencji, spotkań i innych wydarzeń o charakterze popularyzatorsko-naukowym
 • publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań naukowych oraz wydawnictw, w tym naukowych i popularnonaukowych z zakresu działalności Muzeum
 • popularyzacja wiedzy o historii i tradycji Mazowsza, z naciskiem położonym na sport i turystykę

Więcej

Wizyta w czytelni jest możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Więcej

Do zadań Działu Zbiorów należy:

 • gromadzenie zbiorów muzealnych
 • inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zbiorów
 • przechowywanie i zapewnianie bezpieczeństwa zbiorów
 • opracowywanie katalogów zbiorów oraz dokumentacji wizualnej eksponatów
 • przygotowywanie zbiorów do udostępniania, w tym dokonywanie czynności związanych z digitalizacją zbiorów

Więcej

Do zadań Działu Edukacji i Obsługi Klienta należy:

 • prowadzenie działalności oświatowej
 • organizowanie lekcji muzealnych, warsztatów, odczytów, prelekcji, spotkań, konkursów i innych imprez o charakterze edukacyjnokulturalnym
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych do lekcji, konkursów i innych
 • oprowadzanie po Muzeum z udzielaniem informacji dotyczących historii i działalności Muzeum
 • współpraca ze szkołami, domami kultury i innymi instytucjami
 • prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Muzeum oraz sprzedaż pamiątek i wydawnictw w ramach prowadzonego sklepu muzealnego
 • przygotowywanie raportów określających liczbę odwiedzających i atrakcyjność wystawienniczą poszczególnych wystaw
 • prowadzenie sprzedaży oferty grupowej i indywidualnej, różnym grupom docelowym: klientom indywidualnym, placówkom oświatowym, biurom podróży, firmom i innym, z zastosowaniem sprzedaży bezpośredniej lub drogą elektroniczną
 • zapewnienie obsługi Ekspozycji Stałej i Sali Wystaw Czasowych

 

Więcej