Komunikat

Informujemy, że z powodu przebudowy część ekspozycji jest niedostępna dla zwiedzających. Za utrudnienia przepraszamy.

Biblioteka służy celom naukowo-badawczym, wystawienniczym, kształceniu ogólnemu i zawodowemu, gromadzi literaturę związaną z profilem działalności Muzeum.

Więcej

Muzeum Sportu i Turystyki od początku swojego istnienia gromadzi fotografię sportową, albumy fotograficzne, negatywy. W ten sposób dokumentuje historię polskiego sportu, igrzysk olimpijskich, a także bieżące wydarzenia sportowe w Polsce i na świecie (z udziałem polskich zawodników) oraz działalność wystawienniczą i oświatową Muzeum.

Więcej

Dział Muzealiów wypełnia zadania statutowe Muzeum w zakresie zbiorów i zajmuje się:

 • gromadzeniem zbiorów
 • katalogowaniem i naukowym opracowywaniem
 • przechowywaniem dóbr kultury
 • udostępnianiem i popularyzacją (wystawiennictwo, działalność naukowa, edukacyjna i wydawnicza)
 • ochroną zbiorów w zakresie konserwatorskim i bezpieczeństwa.

Więcej

Do zadań Działu Edukacji i Promocji należy:

 • organizowanie imprez kulturalnych na terenie Muzeum (spotkania, dyskusje, pokazy)
 • oprowadzanie zwiedzających po ekspozycji
 • współpraca z mediami
 • opracowanie planu działalności edukacyjnej
 • nawiązywanie kontaktu z gośćmi i przekazywanie im treści zawartych w programie poszczególnych wystaw w sposób najbardziej interesujący
 • tworzenie i realizacja programów edukacyjnych oraz prowadzenie lekcji
 • popularyzacja i organizacja wystaw czasowych
 • kontakty z partnerami zewnętrznymi

Więcej