Przewodniczący

Wojciech ZabłockiWojciech Zabłocki, szermierz-szablista, zdobywca 3 medali olimpijskich, 4-krotny mistrz świata. Prezes honorowy Polskiej Akademii Olimpijskiej. Absolwent Wydziału Architektury Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, profesor dr hab. architekt. Jego prace malarskie znajdują się w Muzeach: Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Lozannie, Sportu i Turystyki w Warszawie, Aleppo w Syrii, Holmenkollen w Norwegii. Autor książek, wystaw i filmów o różnorodnej tematyce, w tym sportowej.

Członkowie

Franciszek CemkaFranciszek J. Cemka, ekspert w zakresie muzealnictwa. Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Radca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współtwórca Ustawy o muzeach oraz struktury organizacyjnej muzealnictwa w Polsce po roku 1990. Autor szeregu publikacji specjalistycznych dot. muzealnictwa oraz o tematyce archeologicznej.

Paweł CukrowskiPaweł Cukrowski, dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Menedżer administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie oraz Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie public relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Michał CzaykowskiMichał Czaykowski, doradca ministra kultury i dziedzictwa narodowego, radny m. st. Warszawy – członek Komisji: Ładu Przestrzennego, Statutowo-Regulaminowej oraz Sportu, Rekreacji i Turystyki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych. Ukończył podyplomowe europejskie studia (w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie) w zakresie finansowania inwestycji samorządu terytorialnego oraz w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego.

Jerzy JakobscheJerzy Michał Jakobsche, dziennikarz sportowy Redakcji Sportowej PAP, redaktor naczelny biuletynu Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, członek Zarządu Klubu Dziennikarzy Sportowych, prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prasy Sportowej i członek KW Światowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej (2006–2010). Laureat nagrody dziennikarskiej Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (1997). Prezes Polskiego Związku Łuczniczego (2005–2007). Członek Zarządu PKOl od 2005 r., Komisji Narciarstwa Klasycznego i Biathlonu AIPS. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Dziennikarstwa oraz Wydziału Afrykanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Franciszek MiduraFranciszek Midura, krajoznawca, działacz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, przewodniczący (od 1968 r.) Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK, wykładowca (od 2003 r. prorektor) Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie. Absolwent Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, profesor dr nauk o sztuce. Piastował m.in. stanowiska: wicedyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, zastępcy Generalnego Konserwatora Zabytków, dyrektora Muzeum Jana Pawła II w Warszawie, dyrektora Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Autor ponad 180 opracowań naukowych, w tym książek z zakresu muzealnictwa, turystyki i sztuki ludowej. Inicjator i współtwórca skansenu w Sierpcu, twórca muzeów PTTK i muzeów regionalnych. Organizator szkoleń z zakresu ochrony zabytków, pomysłodawca seminariów naukowych nt. regionalnej ochrony dziedzictwa kulturowego Polski.

Grażyna RabsztynGrażyna Rabsztyn, 3-krotna finalistka olimpijska, lekkoatletka (specjalizująca się w biegu na 100 m przez płotki), 2-krotna zdobywczyni Pucharu Świata w biegu na 100 m, 3-krotna halowa mistrzyni Europy na dystansie 60 m. Dyrektor Centrum Edukacji Olimpijskiej PKOl. Absolwentka Wydziału Ekonomii Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (studia trenerskie la). Trener klasy mistrzowskiej.

Barbara RogalskaBarbara Rogalska, kierownik Oddziału Muzeum Warszawy (d. Muzeum Historycznego m. st. Warszawy) – Muzeum Drukarstwa Warszawskiego. Absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowego Studium Działalności Kulturalnej (UW). Członek Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich i redaktor „Komunikatów" – Informatora Stowarzyszenia, członek Zarządu i skarbnik Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie. Uczestniczy w pracach kapituł konkursowych: Mazowieckie Zdarzenie Muzealne „Wierzba", „Iluminacja stron Biblii".

Janusz Samel, dyrektor Biura Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy.

Tadeusz SkoczekTadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie, medioznawca, wydawca, publicysta, muzealnik, wykładowca akademicki. Absolwent Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie studiował też dziennikarstwo i religioznawstwo. Doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Od 1995 r. zajmuje się mediami elektronicznymi, m.in. jako: członek Rady Nadzorczej Radia Kraków (1995–1998), Zarządu TVP S.A. (1998–2004), kierownik Działu Rozwoju Telewizji Regionalnej (2004–2006), członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. (2009–2013). W l. 2007–2009 wicedyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie. Członek rad muzealnych: Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Mazowiecki.

Irena Szewińska

Irena Szewińska, ikona polskiego sportu, lekkoatletka (specjalizująca się w biegach sprinterskich), uznana za najlepszą sportsmenkę świata (1974), rekordzistka wśród polskich olimpijczyków w liczbie zdobytych 7 medali olimpijskich. Działaczka polskiego i międzynarodowego ruchu sportowego, m.in. członkini Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Komitetu Kobiecego Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej, Rady Europejskiego Stowarzyszenia Lekkiej Atletyki, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wiceprezes Światowego Stowarzyszenia Olimpijczyków, prezydent powołanej przez siebie Fundacji „Vita Activa". Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Sekretarz

Justyna Puchłowska