Komunikat

Ekspozycja Muzeum będzie czynna dla zwiedzających od 11 maja.
Odbiory osobiste banknotów 0 Euro możliwe są w Sklepiku na kondygnacji -1 od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 16.00, w soboty w godz. 10.00-16.00.

UDZIELANIE INFORMACJI I ZAPISY

 • lekcje muzealne i oprowadzanie grup z przewodnikiem prosimy zamawiać telefonicznie pod numerem 22 56 03 786 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00;
 • potwierdzenia wyboru zajęć należy dokonać poprzez formularz potwierdzenia rezerwacji nie później niż 3 dni przed zaplanowanym terminem:

FORMULARZ
POTWIERDZENIA REZERWACJI

 • rezerwacja jest ważna, gdy zamawiający otrzyma potwierdzenie mailem z Działu Edukacji i Promocji.
  W razie rezygnacji z potwierdzonych zajęć należy najpóźniej 3 dni przed ich terminem wysłać ODWOŁANIE REZERWACJI

WAŻNE INFORMACJE

 • cena lekcji muzealnej prowadzonej w sali edukacyjnej: 120 zł;
 • cena lekcji muzealnej prowadzonej na ekspozycji stałej: 120 zł plus bilet grupowy 8 zł od osoby;
 • cena oprowadzania z przewodnikiem: 80 zł plus bilet grupowy 8 zł od osoby;
 • lekcje muzealne odbywają się od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 14.00;
 • zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem odbywa się od wtorku do piątku (9.00 – 16.00), od wtorku do niedzieli udostępniamy audioprzewodniki (do pobrania w sklepiku muzealnym do godz. 16.00), sobota jest dniem bez opłaty za wejście;
 • grupy zorganizowane mogą liczyć maksymalnie 25 osób, nie wliczając opiekunów;
 • grupy zapisane na zwiedzanie z przewodnikiem liczące więcej niż 25 osób zostają podzielone na dwie i wpuszczane w odstępie około 15 minut; wiąże się to z dodatkową odpłatnością za przewodnika;
 • opłaty należy dokonać przed realizacją zajęć gotówką w kasie Muzeum lub przelewem na konto (PKO BP 36 1020 1013 0000 0202 0280 8079). W drugim wypadku należy dostarczyć potwierdzenie wykonania przelewu najpóźniej w dniu wizyty w Muzeum.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Rezerwacji.