Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

UDZIELANIE INFORMACJI I ZAPISY

  • lekcje muzealne i oprowadzanie grup z przewodnikiem prosimy zamawiać wyłącznie telefonicznie pod numerem 22 56 03 786 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00;
  • W razie rezygnacji z potwierdzonych zajęć należy najpóźniej 3 dni przed ich terminem wysłać ODWOŁANIE REZERWACJI

WAŻNE INFORMACJE

  • cena lekcji muzealnej prowadzonej w sali edukacyjnej: 200 zł;
  • cena lekcji muzealnej prowadzonej na ekspozycji stałej: 200 zł plus bilet grupowy 15 zł od osoby;
  • cena oprowadzania z przewodnikiem: 150 zł plus bilet grupowy 15 zł od osoby;
  • lekcje muzealne odbywają się od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 14.00;
  • zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem odbywa się od wtorku do piątku (9.00 – 15.00), sobota jest dniem bez opłaty za wejście;
  • grupy zorganizowane mogą liczyć maksymalnie 25 osób, nie wliczając opiekunów;
  • grupy zapisane na zwiedzanie z przewodnikiem liczące więcej niż 25 osób zostają podzielone na dwie i wpuszczane w odstępie około 15 minut; wiąże się to z dodatkową odpłatnością za przewodnika;
  • opłaty należy dokonać przed realizacją zajęć gotówką w kasie Muzeum lub przelewem na konto (PKO BP 36 1020 1013 0000 0202 0280 8079). W drugim wypadku należy dostarczyć potwierdzenie wykonania przelewu najpóźniej w dniu wizyty w Muzeum.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Rezerwacji.