Komunikat

Muzeum Sportu i Turystyki w ramach projektu #MuzeumSportuOnline organizuje spotkania transmitowane w Internecie. W czasie transmisji na żywo, których harmonogram dostępny jest na naszej stronie internetowej, może być czasowo ograniczony dostęp do Galerii Medali Olimpijskich dla zwiedzających.

REGULAMIN REZERWACJI
LEKCJI MUZEALNYCH I ZWIEDZANIA Z PRZEWODNIKIEM DLA GRUP

 1. Grupy zorganizowane mogą liczyć maksymalnie 25 osób, nie wliczając opiekunów.
 2. Grupy zapisane na zwiedzanie z przewodnikiem liczące więcej niż 25 osób zostają podzielone na dwie i wpuszczane w odstępie około 15 minut, co wiąże się z dodatkową odpłatnością za przewodnika.
 3. Rezerwacja jest dokonana z chwilą otrzymania potwierdzenia rezerwacji z Działu Edukacji i Promocji drogą mailową.
 4. Dokonanie rezerwacji wiąże się z podaniem danych osobowych. Osoba rezerwująca wyraża tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby rezerwacji terminu zwiedzania.
 5. Skorzystanie z usługi przewodnika wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej (tel. 22 56 03 786) i przesłania POTWIERDZENIA REZERWACJI nie później niż 3 dni przed wybraną datą zwiedzania lub lekcji.
 6. Odwoływanie zamówionych zajęć przez grupy zorganizowane jest bezpłatne pod warunkiem, że nastąpi w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanymi zajęciami i będzie dokonane drogą mailową przez ODWOŁANIE REZERWACJI (decydująca jest data wysłania maila).
 7. Opłaty należy dokonać przed realizacją zajęć gotówką w kasie Muzeum lub przelewem na konto. W drugim wypadku należy dostarczyć potwierdzenie wykonania przelewu najpóźniej w dniu wizyty w Muzeum.
 1. Zamawiający, który odwoła zajęcia w terminie krótszym niż 3 dni lub nie stawi się na zamówione zajęcia bez wcześniejszego odwołania potwierdzonego przez Muzeum, zobowiązany jest wnieść na konto Muzeum karę umowną w wysokości 40 zł. Muzeum wystawi notę obciążeniową.
 2. Faktury VAT wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji oraz podmiotów gospodarczych.
 3. Grupy są zapisywane najwyżej z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.
 4. Grupy są zapisywane na pełne godziny.
 5. Zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem odbywa się od wtorku do piątku (9.00 – 16.00), od wtorku do niedzieli udostępniamy audioprzewodniki (do pobrania w sklepiku muzealnym do godz. 16.00), sobota jest dniem bez opłaty za wejście.
 6. Czas zwiedzania wynosi około 50 minut. Ostatni zwiedzający z przewodnikiem wchodzą o godzinie 16.00.
 7. Grupy spóźnione więcej niż 20 minut muszą liczyć się z możliwością zwiedzania bez przewodnika lub z ograniczonym czasem trwania zajęć, bądź z obydwiema możliwościami. W przypadku wcześniejszego telefonicznego zgłoszenia spóźnienia (pod numerem 22 56 03 786) Muzeum dołoży starań, by grupa jak najpełniej skorzystała z rezerwacji.
 1. Za zachowanie niepełnoletnich podczas całego pobytu na terenie Muzeum odpowiadają opiekunowie.
 2. Na ekspozycję nie wolno wnosić i spożywać napojów i jedzenia.
 3. Na ekspozycji obowiązuje wyciszenie telefonów komórkowych.
 4. Zabrania się wstępu na ekspozycję Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 5. Muzeum zastrzega sobie możliwość odwołania zwiedzania ze względu na sytuacje niezależne od Muzeum. W przypadku, gdy osoba rezerwująca nie odbiera telefonu, za skuteczny uznaje się też kontakt z instytucją, w imieniu której rezerwowano zajęcia.
 6. Muzeum dołoży wszelkich starań, by nawet w przypadku naruszenia regulaminu przez zamawiających umożliwić zwiedzającym wstęp do Muzeum w miarę dostępnych terminów i przewodników.
 7. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

Regulamin obowiązuje od 04.01.2013 r.