Wizyta Janusza Łojka

24 maja br. podczas spotkania Grupy Roboczej do spraw Kolekcji Muzealnych Collections Working Group, będącej częścią Sieci Olimpijskich Muzeów Sportu Olympic Museums Network OMN z siedzibą w Lozannie w Szwajcarii, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie nagrodziło Pana Janusza Łojka za regularne przekazywanie darów do zbiorów Muzeum. Symboliczne podziękowanie w formie dyplomu na ręce darczyńcy przekazał dyrektor Tomasz Jagodziński.

Serdecznie dziękujemy  za systematyczne poszerzanie kolekcji naszego Muzeum!