Komunikat

Muzeum Sportu i Turystyki w ramach projektu #MuzeumSportuOnline organizuje spotkania transmitowane w Internecie. W czasie transmisji na żywo, których harmonogram dostępny jest na naszej stronie internetowej, może być czasowo ograniczony dostęp do Galerii Medali Olimpijskich dla zwiedzających.

     Muzeum Sportu i Turystyki Regionu Karkonoszy zostało udostępnione zwiedzającym 3 września 1974 r. Muzeum Sportu i Turystki w Warszawie, jako organ założycielski, przekazało wówczas do nowoutworzonej filii około 1000 obiektów związanych z turystyką, sportem oraz krajoznawstwem.

      W 1999 r., w związku z reformą administracyjną kraju, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie zostało przeniesione do struktur samorządowych, a Muzeum w Karpaczu – pod Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Ostatnia wystawa przygotowana przez warszawski zespół do prezentacji w karpackiej filii nosiła tytuł „Mariusz Zaruski – taternik, narciarz, żeglarz". Jej wernisaż odbył się w 2003 r.
Po 28 latach wspólnej pracy nasz zamiejscowy oddział usamodzielnił się. Obecnie jest liczącą się w regionie instytucją kultury, która w dniach Jubileuszu odbierała zasłużone słowa uznania.

      W dniu 6 września 2014 r. odbyła się główna uroczystość obchodów 40-lecia pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego. Liczni goście, w tym również działacze pamiętający początki powstawania filii w Karpaczu, wysłuchali przemówienia Dyrektora Zbigniewa Kulika, który zaprezentował historię Muzeum. Po złożeniu życzeń przez zaproszonych uczestników obchodów, Marszałek wręczył Dyrektorowi brązowy medal „Gloria Artis", a pracującym w Muzeum od wielu lat braciom Antoniemu i Wojciechowi Witczakom – po odznaczeniu „Zasłużony dla Dolnego Śląska".

      Muzeum założycielskie reprezentowały Zastępca Dyrektora – Aleksandra Czechowicz Woźniak oraz dr Iwona Grys. Pani Dyrektor przekazała serdeczne życzenia i gratulacje od wszystkich pracowników Muzeum w Warszawie, następnie wręczyła akwarelę prof. Wojciecha Zabłockiego zatytułowaną „Zima", zainspirowaną jedną z fotografii autorstwa Dyrektora Zbigniewa Kulika.
Uroczystym obchodom 40-lecia Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu towarzyszył wernisaż wystawy „Karkonosze w malarstwie" oraz koncert zespołu „Szyszak" specjalizującego się w muzyce traperskiej.

      Naszym kolegom – Dyrektorowi Zbigniewowi Kulikowi, Antoniemu i Wojciechowi Witczakom, wieloletnim i zasłużonym pracownikom, jak również całemu zespołowi Muzeum jeszcze raz składamy serdeczne życzenia „pomyślnej realizacji planów i marzeń sięgających górskich szczytów", jak napisano na dyplomie przekazanym na ręce Dyrektora podczas Jubileuszu.