Lekcja „Anatomia sportu"

Celem lekcji jest zapoznanie młodzieży ze sportem, który nie zawsze jawi się jako sukces sportowy nagrodzony medalem. Sport to także ciężka praca, droga pełna poświęceń, wyrzeczeń, nierzadko też kontuzji, poważnych wypadków, które wymagają interwencji lekarzy medycyny sportowej. Podczas zajęć edukator wprowadza młodzież w zagadnienia budowy i działania poszczególnych struktur i organów wewnętrznych, kluczowych dla osiągnięcia sukcesu w sporcie. Celem dodatkowym jest zwrócenie uwagi na świadome i bezpieczne uprawianie sportu oraz poznanie historii przezwyciężenia własnych słabości wybranych polskich zawodników. Lekcja jest prowadzona z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych takich jak: mikroskop, preparaty organiczne, prezentacje nagrań video itp. Zajęcia kończą się częścią aktywną - uczestnicy podzieleni są na cztery grupy, które mają przypisane zadania mające na celu pomóc poszkodowanemu zawodnikowi w dojściu do zdrowia.

Lekcje Muzealne