W dniu 02 marca 2015 odbyło się Wiosenne Spotkanie Diecezjalnych Duszpasterzy Sportowców. Uroczystość poprowadził Kapelan Sportowców Polskich ale również MSiT, Ksiądz Edward Pleń. Słowo wstępne wygłosił Ksiądz Biskup Marian Florczyk – delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa sportowców. Głos zabrali również Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki oraz Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki, Tomasz Jagodziński, zwracając uwagę na szczególną rolę sportu w życiu człowieka i edukacji młodego pokolenia.

            Kolejnym punktem spotkania było sprawozdanie z XI Mistrzostw Polski Księży w piłce halowej – Częstochowa 13 - 14.02.2015r. oraz Mistrzostw Europy – Austria 23-27.02.2015r. Na koniec przedstawiono zapowiedź organizacji tegorocznej „Parafiady”, imprezy sportowej corocznie cieszącej się w Polsce wielkim zainteresowaniem. Jak co roku Muzeum zobowiązało się do przyjęcia dzieci i młodzieży na zajęcia i warsztaty dotyczące historii polskiego sportu i olimpizmu. XXVII „Parafiada” odbędzie się w dniach 11-18.07.2015 r. w Warszawie.