W dniu 19 marca 2015 roku w Muzeum Niepodległości odbył się wernisaż wystawy „Sport za drutami”. Jest to jej druga odsłona po uprzedniej prezentacji w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie w dniach 10.09.2014 r. - 22.02.2015 r.

      W Muzeum Niepodległości prezentujemy całość naszej ekspozycji zatytułowanej "Igrzyska za drutami", jednak w innej oprawie i z kolejnymi publikacjami (wystawie towarzyszy nowy katalog wraz z częścią informacyjną), stąd zmiana tytułu.

     Uroczystość w Muzeum Niepodległości prowadził Jan Engelgard, Kierownik Działu Historii Muzeum Niepodległości. Podczas wernisażu głos zabrali: dr Tadeusz Skoczek, Dyrektor Muzeum Niepodległości i Tomasz Jagodziński, Dyrektor MSiT, który opowiedział o unikalnej w skali światowej kolekcji pamiątek związanej ze sportem w obozach jenieckich, będącej własnością MSiT. Dr Tadeusz Skoczek podziękował wszystkim, którzy zaangażowani byli w prace nad przygotowaniem prezentacji w Pałacu Przebendowskich - Radziwiłłów.

      Pan Zbigniew Czaplicki, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych odczytał list Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, w którym wyraził głęboką refleksję nad problematyką sportu w czasie II Wojny Światowej.

     Podczas wernisażu wygłoszono referaty Agnieszki Fietkiewicz-Zapalskiej, autorki wystawy, Kierownik Biblioteki MSiT, p.t. „Igrzyska za drutami” oraz dr Jolanty Załęczny p.t. "Sport - antidotum na chorobę drutów" na temat edukacyjnego wykorzystania wystawy. Wernisaż uświetnił występ artystyczny Marii Reif, która recytowała wiersze przy akompaniamencie Sebastiana Smedry.     

      Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Niepodległości do 18 maja 2015 r. (Pałac Przebendowskich, al. Solidarności 62).