Dnia 20 kwietnia Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie gościło członków i sympatyków AZS. Okazją była promocja trzytomowych „Dziejów Akademickiego Związku Sportowego” pod redakcją dr. hab. Ryszarda Wryka.

      Ponad stuletnia historia tej zasłużonej dla polskiego sportu organizacji opisana została w trzech tomach, a każdy z nich opracował inny autor. Narodziny i rozwój do 1949 roku opisał dr hab. Ryszard Wryk, okres Polski Ludowej – dr Halina Hanusz, a lata III Rzeczypospolitej – dr Bartłomiej Korpak. Podczas spotkania autorzy opowiedzieli o swoich pracach, a także podzielili się osobistymi wspomnieniami związanymi z latami członkostwa i pracy w Akademickim Związku Sportowym. Promocja książki spotkała się z dużym zainteresowaniem akademickiego środowiska sportowego – spotkanie w Muzeum Sportu i Turystyki zgromadziło kilkudziesięcioosobowe audytorium. 

      Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie oraz Akademicki Związek Sportowy od lat pozostają w przyjaznych i serdecznych relacjach, czego dowodem są liczne dary AZS dla Muzeum. Podczas spotkania kolekcja MSiT powiększyła się po raz kolejny – do zbiorów Biblioteki trafił egzemplarz „Dziejów Akademickiego Związku Sportowego”.