Zakończył się, organizowany w dniach 8-10 maja br. XXII Przegląd Filmów Alpinistycznych im. Wandy Rutkiewicz. Po raz pierwszy honorowym gościem naszego festiwalu była Janina Fies – siostra patronki Przeglądu.

       Program uroczystego otwarcia nawiązywał do 40. rocznicy pierwszej polskiej wyprawy kobiecej w Gasherbrumy. O tym ważnym wydarzeniu opowiadali jego uczestnicy: Janusz Onyszkiewicz, Anna Okopińska i Marek Janas. Zobaczyliśmy też film z tej wyprawy, zrealizowany przez Andrzeja Zajączkowskiego. Uświetnieniem spotkania rocznicowego był wspaniały tort z rysunkiem Gasherbrumu II i hasłem XXII PFA „40 lat w Gasherbrumach”

       Trzydniowy pokaz filmów przebiegał zgodnie z programem i cieszył się powodzeniem. W sumie pokazaliśmy 15 filmów. Najbardziej owacyjnie oklaskami został przyjęty film „Zakopiańczycy” , reżyserii Jerzego Porębskiego.

      Wiele emocji i ciekawych informacji dostarczyli uczestnikom Przeglądu znakomici polscy alpiniści: Piotr Pustelnik, Jacek Berbeka, Janusz Fereński, Jerzy Natkański i Ola Dzik. Prelekcje ich dotyczyły polskich wypraw w Karakorum na przestrzeni 40. lat.

       Wiele niezapomnianych wrażeń pozostało po spotkaniu z Ivą Momatiuk i Johnem Eastcott – naszymi gośćmi ze Stanów Zjednoczonych, którzy zaprezentowali przepiękne zdjęcia ze swoich wędrówek po świecie w ostatnich dwóch latach

       Bardzo udana była również część edukacyjna dla młodzieży szkolnej, przeprowadzona przy współudziale Agnieszki Tyszkiewicz i Marcina Wernika z Uniwersyteckiego Klubu Alpinistycznego w Warszawie.

       Znakomitą oprawą programu festiwalu i jego uatrakcyjnieniem był udział Partnerów 22. edycji Przeglądu Filmów Alpinistycznych: Fundacji „Światło dla Himalajów”, LyoFood, Fundacji Jerzego Kukuczki, stoisko książek i filmów górskich „Annapurna” oraz PAKER.

Wiesława Wiśniewska

 

 

MUZEUM DZIĘKUJE:

Patronom Honorowym: Polskiemu Związkowi Alpinizmu, Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki;
Firmom sponsorującym: HiMountain, Paker, Mieszko;
Partnerom: Instytutowi Adama Mickiewicza, Rosyjskiemu Ośrodkowi Nauki i Kultury, Instytutowi Słowackiemu, Uniwersyteckiemu Klubowi Alpinistycznemu w Warszawie, Lyo Food.
Patronom medialnym: Polskiemu Radiu, TVP Info, TVP Warszawa, Górskiemu Magazynowi Sportowemu „GÓRY”, Serwisowi Wspinaczkowemu „Wspinanie. Pl”,
Pismu Górskiemu „Taternik”.

Szczególne podziękowania Muzeum kieruje do dwóch wieloletnich sponsorów:
Hi Mountain Sp. z o.o. i jej Prezesa – Janusza MAJERA oraz Paker Sp. z o.o. i jej Prezesa Krzysztofa SKROCKIEGO. Obie Firmy od 15. lat sponsorują część edukacyjną Przeglądu. Z okazji jubileuszu Muzeum przygotowało piękne dyplomy. W czasie uroczystego otwarcia Dyrektor Muzeum wręczył podziękowanie p. Krzysztofowi Skrockiemu, który przybył na tę część Przeglądu.

Muzeum dziękuje również uczestnikom i gościom XXII PFA oraz wszystkim, którzy przyczynili się do jego uświetnienia, w tym zwłaszcza Julicie Chudko za udostępnienie urzekająco pięknych zdjęć na wystawę „Szukając Raju”. Wystawę można będzie oglądać do 30 maja br.