Wieczór poświęcony osobie i twórczości Mariana Grześczaka zgromadził w Muzeum w dniu 3 listopada miłośników poezji i sportu spod znaku Kalliope, Euterpe i... Terpsychory. Czas – nostalgiczna i refleksyjna pora roku kojarzona z tymi, którzy odeszli, miejsce – ekspozycja stała oświetlona tylko multimedialnym płomieniem znicza olimpijskiego i „żywymi" zniczami w otoczeniu kwiatów późnej jesieni, pora – zmierzch dnia, same w sobie tworzyły klimat kameralnego zaduszkowego spotkania wspomnień „przy kominku". Antyczną jedność trzech wartości kreujących starożytny dramat dopełniało tło muzyczne i choreograficzne: „Popołudnie Fauna" Claude'a Debussy'ego, będące wizją starożytnego etosu widzianego z impresjonistycznej perspektywy, przez pryzmat sztuki.

W takiej scenerii poeta, dr hab. Krzysztof Zuchora, stał się aktorem przywołującym pamięć i recytującym utwory swego kolegi „po fachu" – poety, który już odszedł, ale przez swoje dzieło pozostał z nami na zawsze.

W spotkaniu uczestniczyła rodzina Mariana Grześczaka. Wdowa po poecie, p. Anna Grześczak, ofiarowała do zbiorów Muzeum na ręce dyrektora Tomasza Jagodzińskiego Złoty Wawrzyn Olimpijski, którym twórca został zwieńczony przez Polski Komitet Olimpijski w 2004 roku za tom wierszy w zbiorze „Atena strząsająca oliwki". Ireneusz Chmurzyński przekazał pani Annie wydany w formie pocztówek tomik autorski swoich obrazów (akrylowych, olejnych i grafik), poświęconych in memoriam Marianowi Grześczakowi, stanowiących zarazem multimedialną plastyczną oprawę do wierszy poety głoszonych przez prowadzącego spotkanie K. Zuchorę.

Licznie stawili się przyjaciele poety, a także sympatycy Klubu Literatów. Obecny był towarzyszący niegdyś M. Grześczakowi w peregrynacjach olimpijskich prezes Fundacji Centrum Edukacji Olimpijskiej – dr Kajetan Hądzelek, zapisany w wierszu „Brodzimy z Kajetanem". Przybyli też: Jacek Bierkowski – przewodniczący Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOl, prof. Wojciech Zabłocki – przewodniczący Rady Muzeum SiT, Jerzy Jakobsche – prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prasy Sportowej, Franciszek J. Cemka – ekspert w zakresie muzealnictwa i zarazem członek Rady Muzeum. Współorganizatorami spotkania, oprócz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, byli Fundacja Centrum Edukacji Olimpijskiej i Polski Komitet Olimpijski, a kreatorem wieczoru Elżbieta Kosieradzka (MSiT).

Marian Grześczak, pseud. Jerzy Bernasowski, Marek Konarz, Mariusz Rudin (ur. 22 marca 1934 r. w Nochowie k. Śremu – zm. 27 stycznia 2010 r. w Warszawie), poeta, prozaik, dramaturg, eseista, tłumacz literatury pięknej, krytyk literacki.

Debiutował w 1955 r. Od 1960 r. współpracował z miesięcznikiem „Twórczość”, od 1962 r. z „Tygodnikiem Kulturalnym”. W 1963 r. był współzałożycielem pisma „Itd”, a w 1965 r. – miesięcznika „Poezja”.

Autor wielu słuchowisk w Polskim Radio (m.in.: Zjadanie ognia – 1967, Ten, który przychodzi – 1971, Gorzkie winogrona – 1972, Sto pierwsza pieśń Boskiej Komedii – 1983, Ukoronowanie – 1987).

W l. 1969–1970 redaktor pisma „Dysk Olimpijski”, współredagował też (dział kultury) tygodnik „Sportowiec”. W l. 1971–1972 współpracował z miesięcznikiem „Scena”. Od 1980 do 1981 r. publikował w tygodniku „Literatura” cykl felietonów „Sposoby poezji”, kierując jednocześnie działem poezji w „Twórczości”. W 1982 r. był kierownikiem redakcji dramatu radiowego Polskiego Radia.

W l. 1990–1996 pełnił funkcję konsula w Czechosłowacji i radcy ambasady w Republice Słowackiej oraz dyrektora Ośrodka Kultury Polskiej w Bratysławie.

Przetłumaczył na język polski utwory wielu poetów czeskich, słowackich, chorwackich, rosyjskich i izraelskich, m.in. Františka Halasa, Vladimira Holana, Miroslava Holuba, Jana Pilařa i Jaroslava Seiferta.

Wydał m.in.: tomiki poezji: Lumpenezje, Pożegnanie Norymbergi, Jasność, Człowiek dźwiga ciężary, Prawdziwe zmyślanie (wiersze dla dzieci), Atena strząsająca oliwki, Nike niosąca blask, Rzecz olimpijska, Wersety jerozolimskie; Odyseja, Odyseja (powieść), Złota grzechotka (dramat).

Członek Związku Literatów Polskich, współzałożyciel i prezes ZG Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członek Polskiego PEN Clubu.

Laureat wielu nagród i wyróżnień literackich, w tym m.in.: 1960 – Nagroda Listopada Poetyckiego (za najciekawszy debiut roku – tom „Lumpenezje”); 1968 – I nagroda w konkursie poetyckim zorganizowanym z okazji IO w Meksyku (za poemat „Jasność”);1969 – Srebrny Wawrzyn PKOl; 1972 – I nagroda w konkursie poetyckim zorganizowanym z okazji IO w Monachium (za poemat „Człowiek dźwiga ciężary”); 2004 i 2009 – Nagroda Literacka im. Władysława Reymonta; 2004 i 2009 – Złoty Wawrzyn PKOl; 2009 – Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Elżbieta Kosieradzka