Wystawa "Gwiazdy Polskiego Lotnictwa"
4 kwietnia br. w Muzeum Sportu i Turystyki odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Gwiazdy Polskiego Lotnictwa”, zorganizowanej przez Fundację Lot Classic oraz Fly Film Festival oraz naszą instytucję. Patronat nad wystawą objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Polski Komitet Olimpijski, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze.

Spotkanie poprowadził Tomasz Jagodziński, dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki, który przywitał zaproszonych gości wśród których byli m.in. Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli; Mirosław Hermaszewski, najsłynniejszy polski astronauta; Generał dywizji pilot Jan Śliwka, z-ca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz wielokrotni Mistrzowie dyscypliny oraz przedstawiciele wielu pokoleń lotniczych. Następnie głos zabrał Jerzy Makula, prezes Fundacji Lot Classic, który podziękował za możliwość organizacji tego wydarzenia w Muzeum Sportu i Turystyki i przekazał do zbiorów swój kombinezon lotniczy oraz zdobyty złoty medal Mistrzostw Świata. W trakcie spotkania Lesław Żurek, uznawany za jednego z najlepszych aktorów młodego pokolenia, odczytał wiersze o tematyce lotniczej. Widowiskowym akcentem uroczystości były pokazy modeli lotniczych zespołu Bogdana Wierzby. List gratulacyjny w imieniu Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego odczytał Sławomir Ignaczak z Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki.

Wystawa ma na celu zaprezentować sylwetki gwiazd polskiego lotnictwa oraz przybliżyć uprawiane przez nich konkurencje. Oprócz plansz wystawienniczych i fotografii na ekspozycji można podziwiać wiele pamiątek związanych z lotnictwem.

Wystawa będzie czynna dla zwiedzających do 8 maja br.