Wystawa „Igrzyska za drutami” otrzymała trzecią nagrodę w konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” w kategorii: najciekawsza wystawa zorganizowana w 2015 roku.

O wyróżnienia w pięciu kategoriach ubiegało się 91 zdarzeń muzealnych zgłoszonych przez muzea z całego Mazowsza. Dnia 22 września br. podczas uroczystej gali w Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu pamiątkową statuetkę oraz dyplom z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odebrał Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Tomasz Jagodziński.

Wystawa pt. „Igrzyska za drutami”, której autorami są kierownik Biblioteki MSiT Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska oraz Tomasz Skoczek, porusza tematykę sportu w niemieckich obozach jenieckich ze szczególnym uwzględnieniem lat olimpijskich – 1940 i 1944 roku. W latach tych, niezależnie od siebie, jeńcy kilku obozów postanowili uczcić ideę olimpijską organizując zawody sportowe – w 1940 roku w stalagu XIIIA Langwasser tajne, zaś w 1944 w oflagu IIC Woldenberg i IID Gross-Born – jawne. Na ekspozycji prezentowane są unikatowe w skali światowej zbiory z liczącej ponad 150 eksponatów kolekcji Muzeum, m.in.: flagi szyte w obozach, puchary nagrodowe z menażek, dyplomy uczestnictwa w kursach i zawodach oraz wiele innych pamiątek działalności sportowej polskich żołnierzy w czasie niewoli. Oprócz siedziby własnej, Muzeum prezentowało ją również w wielu innych miejscach w Polsce – m.in. w Sejmie RP i Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Organizatorami konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” są Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich. W bieżącym roku zorganizowano go już po raz dziesiąty. Nagradzane są w nim najciekawsze wydarzenia realizowane przez mazowieckie placówki muzealne.