Komunikat

Szanowni Państwo, informujemy, że Muzeum spełnia wszystkie standardy bezpieczeństwa, między innymi wprowadzając limit 40 osób indywidualnych na ekspozycji zwiedzających w tym samym czasie. Dla wspólnego bezpieczeństwa pamiętajcie o maseczkach. Serdecznie zapraszamy!

Konferencja Edukacja jako narzędzie interpretacji dziedzictwa
9 listopada 2017 roku

Konferencja ma na celu zaprezentowanie praktycznego wykorzystania metod interpretacji dziedzictwa i jego roli dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Przeznaczona jest dla pracowników instytucji kultury, nauczycieli i osób poszukujących ciekawych metod pracy. Wydobycie wewnętrznego sensu i przekazanie wiedzy odbiorcom to rola pedagoga, przewodnika. Doświadczenie, posiadana wiedza i emocje związane z prezentowanym zjawiskiem lub przedmiotem wpływają zarówno na przekaz, jak i odbiór. Chodzi o to, aby odbiorca zaangażował się w proces edukacji, a później czynnie uczestniczył w ochronie dziedzictwa. Cele będą możliwe do osiągnięcia pod warunkiem wykorzystania odpowiednich form prezentacji. Odkrywanie znaczenia miejsc i zdarzeń kulturowych jest podstawowym zadaniem procesu edukacji. Treści podane w atrakcyjny sposób stają się źródłem własnych poszukiwań i eksperymentowania, zaspokajając przy tym ciekawość i poszerzając wiedzę.

Edukacja jest jednym z narzędzi aktywujących odbiorcę. Rozumiana jest nie tylko jako przekaz informacji, ale służy również kształtowaniu kompetencji potrzebnych do samorealizacji. Celem interpretowania jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim prowokowanie do działania poprzez zainteresowanie i inspirowanie odbiorców. Interpretowanie prowadzi do zrozumienia dziedzictwa. Dzięki zrozumieniu możliwe jest jego docenienie. A docenienie dziedzictwa prowadzi do jego ochrony. Powszechnie rozumiane i doceniane dziedzictwo staje się dobrem wspólnym – przedmiotem zaangażowania osób, które odkryły poprzez interpretację swój związek z dziedzictwem. Na podstawie przykładów praktycznego wykorzystania metod interpretacji dziedzictwa, realizowanych w zaproszonych do współpracy instytucjach, łatwiej będzie zrozumieć teorię i wdrożyć ją we własnych placówkach.

Konferencja będzie również okazją do spotkania osób poszukujących ciekawych metod pracy, które mają już za sobą etap związany z określeniem przewodniego tematu realizowanego w instytucji i scharakteryzowaniu odbiorcy, określili już, które zasoby mają unikatową wartość w przestrzeni placówki i jej otoczenia, a teraz są na etapie poszukiwania metod i narzędzi pracy możliwych do wdrożenia w codziennej pracy własnego zespołu.

 

Program konferencji

EDUKACJA JAKO NARZĘDZIE INTERPRETACJI DZIEDZICTWA

Miejsce: Stacja Muzeum. ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa

8:00 - 9:00 - rejestracja uczestników konferencji, kawa, herbata.

9:00 - 10:00 – Joanna Kazimierska – Dyrektor Stacji Muzeum - powitanie uczestników. Zwiedzanie z przewodnikiem Stacji Muzeum w Warszawie.

10:00 - 10:50 – przejazd autokarem do Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Miejsce: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie, 01-531 Warszawa

10:50 – 11:00 przerwa kawowa

11:00 – 11:30 - Dominika Mietelska-Jarecka - Dynamika Ekspozycji, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie - Interpretacja dziedzictwa, czyli o budowie mostu.

11:30 – 12:00 - dr inż. Waldemar Affelt - Dziedzictwo techniki, jego różnorodność i wartości.

12:00 – 12:30 - dr Katarzyna Czernek - Dziedzictwo kulturowe i jego rola w kształtowaniu tożsamości miejsca oraz relacji wśród lokalnej społeczności.

12:30 – 13:00 - Anna Mieszała - Liderka zespołu ds. edukacji. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT Brama Poznania ICHOT - Dziedzictwo opowiadaj, pokazuj, inspiruj.

13:00 – 14:00 – przerwa obiadowa

14:00 – 14:30 Michał Puszkarski, Kierownik Działu Edukacji, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Katarzyna Szymańska, Dział Naukowy, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Upowszechnianie dziedzictwa kultury fizycznej - w teorii i praktyce.

14:30 – 16:00 zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie