Sport Ochotniczych Straży Pożarnych
W dniu 12 stycznia 2018 r. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie podpisało porozumienie o współpracy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie promocji i upowszechniania kultury, sportu  oraz kultury fizycznej i turystyki. Umowę podpisali Premier RP Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz Tomasz Jagodziński, Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki.

Warto zwrócić uwagę na szczególna rolę OSP w naszym kraju, która zrzesza ochotników z całej Polski. Ich bezinteresowna postawa jest nie tylko wzorem etycznym dla młodzieży, ale również sportowym i obywatelskim. W celu utrzymania dobrej kondycji fizycznej potrzebnej do pracy w OSP, strażacy ochotnicy uczestniczą w wielu zawodach sportowych, w których rywalizują i podnoszą swoje kwalifikacje. Wszystko to robią w jednym celu - ratowania najwyższej wartości – ludzkiego życia.

Podpisane porozumienie jest początkiem szeroko zakrojonych działań Muzeum promujących rolę sportu w OSP.

Z przyjemnością informujemy, że wstęp do Muzeum dla wszystkich strażaków z OSP jest bezpłatny na podstawie ważnej legitymacji służbowej.