Polacy na zimowych uniwersjadach 1960-2017

W dniu 12. lutego 2018 r. na ekspozycji stałej Muzeum odbyło się spotkanie poświęcone promocji książki autorstwa dr Haliny Hanusz, nauczyciela akademickiego WSWFiT i dr Bartłomieja Korpaka, sekretarza generalnego AZS - Polacy na zimowych uniwersjadach 1960 – 2017.

Wśród zaproszonych osób obecni byli m.in. dr hab. prof. Ryszard Wryk, przewodniczący Komisji Historycznej AZS, dr Dorota Sokołowska, Rektor Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, Blanka Isielonis – Filipczuk, olimpijka, narciarka i snowbordzistka (obecnie członkini Komisji PKOl ds. Współpracy z Olimpijczykami), Prezes Komitetu Pierre’a de Coubertin w Polsce  -  Kajetan Hądzelek oraz Katarzyna Deberny – Dyrektor Działu Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOl. Muzeum reprezentowała Wicedyrektor Aleksandra Czechowicz Woźniak.

Autorzy omówili kolejną już w swoim dorobku pozycję z historii AZS, chętnie dzieląc się spostrzeżeniami powstałymi w trakcie przygotowań wydania i wspomnieniami z zimowych uniwersjad. Do dyskusji włączyła się również m.in. Blanka Isielonis – Filipczuk oraz Kajetan Hądzelek. Warto pamiętać, że poza wymienionym tytułem para autorów wspólnie pracowała nad wcześniejszymi wydawnictwami: Polacy na letnich uniwersjadach 1959 – 2009, 100 lat Akademickiego Związku Sportowego czy oddzielnymi tomami monografii Dzieje Akademickiego Związku Sportowego pod redakcją prof. R. Wryka. Liczymy na kolejne, zapowiadane prace.