Przegląd Książki Turystycznej i Krajoznawczej
W Poznaniu 10 lutego podczas Tour Salon’2018 odbył się finał 26. Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Turystycznej i Krajoznawczej. Przegląd ten organizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Zarząd Główny PTTK. Jego celem jest promocja książek poświęconych turystyce i krajoznawstwu – w tegorocznej edycji wzięło udział 78 wydawców, zgłoszonych do udziału w Przeglądzie zostało 131 książek.

W dniach 1-2 grudnia 2017 roku obradowało 13-osobowe Jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. Janusza Zdebskiego (jedną z członkiń tego gremium była kierownik biblioteki Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie mgr Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska), które oceniało nadesłane publikacje w 6 kategoriach: albumy krajoznawcze, przewodniki, monografie oraz inne opracowania krajoznawcze, mapy i atlasy, wydawnictwa dla dzieci i informatory krajoznawcze.

Nagrodzone zostały następujące wydawnictwa:

ALBUMY KRAJOZNAWCZE

I miejsce - O tatrzańskich pocztówkach, Adam Czarnowski. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 2017.

II miejsce - Leksykon zabytków architektury Kresów północno-wschodnich, Magda i Mirek Osip-Pokrywka. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2017.

III miejsce - Miasto z górami. Bielsko-Biała i Beskidy, Wojciech Kryński, Elżbieta Dzikowska. Wydawnictwo Buffi, Bielsko-Biała 2016.

PRZEWODNIKI

I miejsce - Cmentarz Łyczakowski we Lwowie: przewodnik, Katarzyna Łoza, Chrystyna Charczuk. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2016.

II miejsce - Architectural Guide: Wrocław, Marcin Szczelina, Aaron Betsky. Wydawnictwo DOM publishers, Berlin 2017 oraz Architekturführer Danzig – Gdańsk, Sopot, Gdynia, Justyna Borucka, Harald Gatermann. Wydawnictwo DOM publishers, Berlin 2017.

III miejsce ex aequo

 1. Przewodnik przyrodniczy po Tatrach Polskich, Tomasz Skrzydłowski. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 2017.
 2. Szlakiem osobliwości kulturowych i przyrodniczych polsko-słowackiego pogranicza: przewodnik turystyczny, tekst Urząd Miasta i gminy Zagórz, red. Barbara Gąsiorowska. Urząd Miasta i Gminy Zagórz, Amistad, Kraków 2017.

MONOGRAFIE ORAZ INNE OPRACOWANIA KRAJOZNAWCZE

I miejsce ex aequo

 1. Bojkowszczyzna zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. T. 1 i T. 2, red. Jacek Wolski. - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk, Warszawa 2016.
 2. Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich na początku XX wieku, Dorota Żołądź-Strzelczyk, Izabela Gomułka, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Monika Nawrot-Borowska. Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2016.

II miejsce ex aequo

 1. Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny, Jarosław Giemza.Wydawnictwo Libra, Rzeszów 2017.
 2. Romowie ≠ Cyganie, red. Witold Przewoźny. Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2017.
 3. Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach Polskich: Sudety Zachodnie, Romuald M. Łuczyński. Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, Wrocław 2016/2017.
  Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach Czeskich: Sudety Wschodnie, Romuald M. Łuczyński.  Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, Wrocław 2015.
  Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach Czeskich: Sudety Zachodnie i Środkowe, Romuald M. Łuczyński. Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, Wrocław 2012.

III miejsce

Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego: dziedzictwo kulturowe, pod. red. Józefa Partyki. Ojcowski Park Narodowy, Ojców 2016.

MAPY I ATLASY

I miejsce

Trójkąt Lidzbarski: mapa turystyczna fortyfikacji na terenie Nadleśnictwa Zaporowo. Odcinek 1: Frombork – Płoskiński Młyn, oprac. Arkadiusz Woźniakowski, Casamata, [Wejherowo] 2016 oraz Trójkąt Lidzbarski: mapa turystyczna fortyfikacji na terenie Nadleśnictwa Orneta, oprac. Arkadiusz Woźniakowski. Casamata, [Wejherowo] 2016.

II miejsce

seria map rowerowych (Bory Tucholskie i Ziemia Chojnicka, Kaszuby Południowe, Kaszuby Północne, Kaszuby Zachodnie, Kociewie i Powiśle, Trójmiejski Park Krajobrazowy i okolice, Ziemia Słupecka i Pobrzeże Słowińskie, Żuławy i Mierzeja Wiślana) - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk  2017.

III miejsce

seria map parków krajobrazowych (Książański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy „Chełmy”, Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”, Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy”, Park Krajobrazowy „Dolina Jezierzycy”, Park Krajobrazowy Doliny Bobru, Park Krajobrazowy Gór Sowich, Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich, Przemkowski Park Krajobrazowy, Rudawski Park Krajobrazowy, Ślężański Park Krajobrazowy, Śnieżnicki Park Krajobrazowy) - Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, Wrocław 2017.

WYDAWNICTWA DLA DZIECI

I miejsce - seria autorstwa Anny i Krzysztofa Kobus „Podróżownik” - Grupa Mac, Kielce 2016.

II miejsce - W Kasprowym mateczniku: opowieść przyrodnicza, Wojciech Gąsienica-Byrcyn. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 2017.

III miejsce - Chodź, zobacz! Przewodnik po Trakcie Królewsko-Cesarskim dla dzieci, Anna Basińska, Lucyna Kaczmarkiewicz, graf. Katarzyna Wronowska. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań 2017.

INFORMATORY KRAJOZNAWCZE

I miejsce

LOVE W_M Przegląd turystyczny. Kocham Warmię i Mazury. Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Polska Izba Turystyki Oddział Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2015-2017.

II miejsce ex aequo

 1. Opolskie kwitnące. Wędkarstwo. - Województwo Opolskie, Wydawnictwo BiK, Piła [2017].
 2. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego: informator przyrodniczo-turystyczny. - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Łódź 2016.

Jury nie przyznało III miejsca w kategorii informatory krajoznawcze.

Oprócz nagród regulaminowych instytucje związane z turystyką wyróżniały publikacje, które ich zdaniem zasługiwały na szersze zaprezentowanie ich publiczności. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie wyróżniło dwa wydawnictwa:

- przewodnik „Polska bez barier 500 tras” wydane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich PROGRES

- Anny Pawlikowskiej-Piechotki „Przestrzeń sportu, rekreacji i turystyki bez barier” wydane przez AWF w Warszawie.

Podczas finału w Poznaniu wręczone zostały wszystkie powyższe nagrody i wyróżnienia na ręce autorów oraz wydawców.

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie było jednym z Patronów Honorowych 26. Finału Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Turystycznej i Krajoznawczej.

Zdjęcia dzięki uprzejmości PTTK.