Wystawa "Dwie Kangczendzongi 1978"

Wyprawa Polskiego Klubu Górskiego

W maju 2018 roku mija 40.lat od zdobycia przez wyprawę Polskiego Klubu Górskiego dwóch dziewiczych wierzchołków: Kangczendzongi Południowej (8.476 m n.p.m.) i Kangczendzongi Środkowej (8.482 m n.p.m). Na pierwszym wierzchołku stanęli Eugeniusz Chrobak i Wojciech Wróż a następnie na wierzchołku Kangczendzongi Środkowej Wojciech Brański, Zygmunt Andrzej Heinrich i Kazimierz Waldemar Olech. Są to najwyższe dziewicze szczyty Ziemi zdobyte przez Polaków a jednocześnie 7. i 8. w kolejności najwyższych szczytów naszego globu.

Była to wyprawa klubowa ale zostali na nią zaproszeni wspaniali himalaiści z innych klubów i dzięki temu ekipa była naprawdę bardzo silna. Liczyła 25 osób (w tym dwóch Amerykanów z Alaski), - zarówno doświadczonych jak i młodych wspinaczy ale wszyscy razem tworzyli jeden zgrany zespół, którym kierował Piotr Młotecki.

Osiągnięcia górskie uczestników wyprawy plasują się w czołówce osiągnięć nie tylko polskich himalaistów. Chcemy przypomnieć wspaniałe sukcesy naszych Kolegów i "złotą erę polskiego himalaizmu".

Jak pisał Józef Nyka w artykule wstępnym do Taternika nr 3 z 1978 roku „…[było to] wspaniałe podwójne zwycięstwo wyprawy PKG na Kangczendzondze, które ostatecznie utwierdziło pozycję Polaków w światowym klubie zdobywców najwyższych szczytów globu, a którego znaczenia sami jeszcze w pełni nie umiemy docenić”.

Najbardziej zasłużeni wspinacze zostali odznaczeni medalami „Za Wybitne Osiągnięcia Sportowe” a kierownik wyprawy Piotr Młotecki i jego zastępca do spraw organizacyjnych Jerzy Wesołowski - Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski.

Informacja o wystawie

Zobaczymy drogę uczestników wyprawy z karawaną tragarzy do bazy, akcję górską i szczęśliwy powrót.

Na zdjęciach wykonanych przed laty ukazany jest olbrzymi wysiłek uczestników wyprawy i niezwykłe majestatyczne piękno gór. Fotografowie dysponowali sprzętem i materiałami fotograficznymi dostępnym w siedemdziesiątych latach XX wieku. Oczywiście jest olbrzymia różnica w porównaniu z dzisiejszymi możliwościami. Jednak ich urok, wartość dokumentalna i artystyczna są niezaprzeczalne.

Autorami zdjęć są uczestnicy wyprawy. Nie byli zawodowymi fotografikami (z wyjątkiem  filmowca Szymona Wdowiaka i fotoreportera Zbigniewa Staszyszyna). Poza już wymienionymi są to Wojciech Brański, Zygmunt Andrzej Heinrich, Grzegorz Siekierski, Jan Serafin, Kazimierz Waldemar Olech. Ich talent, wrażliwość, piękno gór i świadomość udziału w wielkiej wyprawie sprawiły, że zdjęcia są tak wyjątkowe.

Wystawa będzie towarzyszyć XXV Przeglądowi Filmów Alpinistycznych

 

 

Polski Klub Wysokogórski Aidpol