Komunikat

Szanowni Państwo, informujemy, że Muzeum spełnia wszystkie standardy bezpieczeństwa, między innymi wprowadzając limit 20 osób indywidualnych na ekspozycji zwiedzających w tym samym czasie od dnia 10 października 2020. Dla wspólnego bezpieczeństwa pamiętajcie o maseczkach. Serdecznie zapraszamy!

W związku z obostrzeniami spowodowanymi epidemią COVID 19 jesteśmy zmuszeni odwołać spotkanie z Darczyńcami Muzeum „Podarowane 2018 – 2020” w dniu 27 października 2020. Poinformujemy Państwa o nowym terminie spotkania jak tylko będzie to możliwe.

W związku ze zmianami aranżacji ekspozycji stałej Muzeum w dniach 19.10. – 08.11.2020r. informujemy, że część ekspozycji jest wyłączona ze zwiedzania. Przepraszamy za utrudnienia.

Przegląd Filmów Alpinistycznych im. Wandy Rutkiewicz
Zakończył się XXV Przegląd Filmów Alpinistycznych im. W. Rutkiewicz. Podsumowując tę trzydniową imprezę należy stwierdzić, że wielkie rzeczy działy się w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie w czasie spotkań z filmami, zdobywcami i miłośnikami gór.

Program jubileuszowego Przeglądu został tak pomyślany, aby z jednej strony - stanowił podsumowanie  dwudziestu pięciu dotychczasowych edycji PFA, z drugiej zaś  -  zawierał zupełnie nowe elementy.

Istotnym punktem podsumowania ubiegłych lat było uhonorowanie statuetkami Wandy Rutkiewicz osób, które  wspierały i wciąż  wzbogacają  idee Przeglądu swoimi darami,  pomysłami, prelekcjami i życzliwością. I tak w czasie uroczystego otwarcia XXV PFA Tomasz Jagodziński – Dyrektor Muzeum wręczył statuetki W. Rutkiewicz oraz dyplomy  następującym osobom: LESZKOWI CICHEMU,  ROMANOWI  GOŁĘDOWSKIEMU,  ANNIE TERESIE PIETRASZEK, KRZYSZTOFOWI SKROCKIEMU,  HANNIE WIKTOROWSKIEJ,  IWONIE GRYS,  WIESŁAWIE WIŚNIEWSKIEJ.  Statuetką W. Rutkiewicz zostali również uhonorowani :  PATRYCJA KONOPKA,  ALEKSANDER LWOW,  KRZYSZTOF WIELICKI , którzy odebrali  ją  z rąk Dyrektora Muzeum  w czasie uroczystego zamknięcia XXV PFA. Pozostały jeszcze do wręczenia statuetki  przyznane  JANINIE FIES – siostrze Wandy i ANNIE MILEWSKIEJ-ZAWADA /które z powodów losowych nie  mogły uczestniczyć w jubileuszowym festiwalu/.  

W czasie Przeglądu przypomnieliśmy też te filmy, które w minionym 25-leciu  zdobyły u nas  największy aplauz  publiczności. Były to:  „Temperatura wrzenia” Andrzeja Zajączkowskiego, „Mój mały Everest” Mirosława Dembińskiego i  „Wertikal” Borysa  Durowa i Stanisława Goworuchina.  Tłumny udział publiczności w   Wieczorze Filmów Anny Teresy Pietraszek  świadczył, że ta ceniona i od wielu lat współpracująca z Muzeum realizatorka filmów, wciąż cieszy się wielkim uznaniem i sympatią  festiwalowej publiczności.

Jeśli chodzi o gości ze „świata gór”, to staraliśmy się zaprosić przede wszystkim  tych, którzy nie zawodzą, są  ulubieńcami publiczności i od lat nam towarzyszą.  Wysłuchaliśmy  niezwykle interesujących  prelekcji:  Leszka Cichego,  Aleksandra Lwowa, Wojciecha Brańskiego.   Na spotkania z nimi  przybyły tłumy miłośników  gór i fanów  tych znakomitych alpinistów oraz gawędziarzy.

O wytworzeniu się więzi z Muzeum można też mówić w odniesieniu do młodszego pokolenia: Aleksandry Dzik i Marcina Wernika, którzy są oczekiwani  i mają swoją publiczność  ściśle wypełniającą Salę Kinową.

W programie jubileuszowego Przeglądu  znalazł się też element zagraniczny. Gościliśmy Aleksandra Kwiatkowskiego, który przybył ze Sztokholmu  i bardzo ciekawie opowiadał o swoich spotkaniach z Wandą Rutkiewicz.

Klamrą spinającą  program  trzeciego dnia Przeglądu  /13 maja/  była  druga góra świata - K2.   Rozpoczął się on filmem „Droga zimowa Andrzeja Zawady. K2” Zbigniewa Dygdałowicza i Mariana Sajnoga, a zakończył spotkaniem z Krzysztofem Wielickim.  Wystąpienie kierownika wyprawy zimowej K2, 2018 było zarazem zakończeniem  XXV PFA.  Krzysztof Wielicki – jak zawsze i wszędzie – zgromadził tłumy publiczności.  Trzeba było powiększać salę, a i tak miejsca brakowało…Można więc powiedzieć, że XXV Przegląd Filmów Alpinistycznych zakończył się  wielkim sukcesem.

Do tego sukcesu  przyczyniły się niewątpliwie  również  nowe elementy wprowadzone w bieżącym roku specjalnie  dla podkreślenia  rangi jubileuszowego Przeglądu.  Była to  prelekcja Justyny Tafel  /młodej, utalentowanej reżyserki, scenarzystki, pracującej  nad filmem fabularnym o Wandzie Rutkiewicz/, która przedstawiła  nigdzie dotąd niepublikowane materiały filmowe  autorstwa W. RutkiewiczW prelekcji „Ostatnia wyprawa”  p. Justyna przybliżyła  nam W. Rutkiewicz jako  realizatorkę filmów.

Nowością  XXV PFA  było też wprowadzenie  przewodniego motywu muzycznego, który przeplatał się  z filmami i  prelekcjami  przez wszystkie trzy dni  Przeglądu.  Leitmotivem tym  był utwór  Krzysztofa Gajdy  „Wanda Rutkiewicz” w wykonaniu Kwartetu ProForma.

Ważną częścią programu każdego Przeglądu jest tzw. część edukacyjna, która w b.r. przebiegała pod hasłem „Marzenia się spełniają nie tylko w górach”. Prowadził ją Marcin Wernik.  Specjalnie przygotowany program /połączony z quizami i nagrodami/ zgromadził liczną  grupę młodzieży ze szkół warszawskich: SP nr 300 im .W. Rutkiewicz,  SP nr 53 im. Mariusza Zaruskiego,, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Nowaka Jeziorańskiego a także z Gimnazjum w Żaganiu.           

Istotnym uzupełnieniem programu XXV Przeglądu Filmów Alpinistycznych im. W.   Rutkiewicz były wystawy fotograficzne: „ Dwie Kangczendzongi 1978”- przygotowana przez Polski Klub Górski,  „Tutaj  zaczynała Wanda”, fot. Krzysztofa Tęczy oraz „Na górskim szlaku”, fot. Radka Jaworskiego.

Wernisaż wystawy „Dwie Kanczendzongi 1978” /zorganizowanej w 40-lecie  wyprawy Polskiego Klubu Górskiego /   był jednym z głównych punktów programu uroczystego otwarcia jubileuszowego Przeglądu.  Prof. Jan Serafin, uczestnik zwycięskiej ekspedycji  na trzeci szczyt Ziemi,  opowiedział o  wyprawie i autorach zdjęć.

Ważną  oprawą XXV PFA, podkreślającą  specyficzny, górski charakter imprezy  były – jak zawsze - stoiska z: książkami, sprzętem i odzieżą sportową oraz Fundacji Jerzego Kukuczki. Na zewnątrz budynku Centrum Olimpijskiego  dzieci otrzymywały pierwsze lekcje wspinania.  Ścianka wspinaczkowa zainstalowana przez Totalizator Sportowy, cieszyła się dużym powodzeniem.

 Na zakończenie warto podkreślić, że uroczystość otwarcia Przeglądu w dniu 11 maja oraz spotkanie z Krzysztofem Wielickim w dniu 13 maja było transmitowane na żywo w Internecie.

Muzeum serdecznie dziękuje :

Patronom honorowym: Polskiemu Związkowi Alpinizmu,  Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, Fundacji Andrzeja Zawady, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego

Sponsorom: firmie Paker, 

Partnerom: LOTTO, Kwartetowi ProForma,  Studiu  Filmowemu Everest,  Rosyjskiemu Ośrodkowi Nauki i Kultury, Polskiemu Klubowi Górskiemu, firmie  Aidpol,  Sudeckiemu Klubowi Wysokogórskiemu, FujiFilm

Patronom medialnym:  Górskiemu  Magazynowi  Sportowemu GÓRY;  TATERNIKOWI;  Serwisowi Wspinaczkowemu WSPINANIE.PL; RATOWNICTWU GÓRSKIEMU,  blogowi CZAR GÓR.

Muzeum dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania  i uświetnienia  programu XXV Przeglądu Filmów Alpinistycznych im. W. Rutkiewicz oraz WSPANIAŁEJ I NIEZAWODNEJ PUBLICZNOŚCI!

Wiesława Wiśniewska

Program XXV Przeglądu Filmów Alpinistycznych