Najlepsi z Najlepszych
W dniu 27 kwietnia 2018r. w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie odbyło się wręczenie nagród IX edycji konkursu „Najlepsi z najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. To ogólnopolski konkurs organizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie aktywnie wspiera Związek OSP w edukacji sportowej i olimpijskiej. W rywalizacji, której finałem było spotkanie w Muzeum, uczestniczą drużyny OSP z całej Polski. Młodzi strażacy regularnie szkolą się i przygotowują do zawodów sportowo-pożarniczych oraz uzupełniają swoją wiedzę z dziedziny pożarnictwa oraz udzielania pierwszej pomocy. Tegorocznym zwycięzcą konkursu „Najlepsi z Najlepszych” została Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP Dziergowice, woj. Opolskie. Puchar i nagrodę Zarządu Głównego Związku OSP RP wręczyła Pani Teresa Tiszbierek, V-ce Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP. Dodatkowo wyróżnienie otrzymała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP Porąbka, woj. Śląskie.

Laureatom oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy sukcesu!