Jak co roku Muzeum Sportu upamiętnia rocznicę śmierci Janusza Kusocińskiego, wybitnego sportowca i mistrza olimpijskiego, który zginął rozstrzelany przez hitlerowców w ramach akcji AB w dniu 21. czerwca 1940 roku w podwarszawskich Palmirach. Bohater odznaczony Krzyżem Walecznych, patriota, którego postawę i historię będziemy przypominać w tym roku również z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.
Cześć jego pamięci.