XVI Wszechsokoli zlot w Pradze 2018
W dniach 1-7 lipca 2018 roku odbył się w Pradze wszechsokoli zlot, na który zjechały się Sokoły i sympatycy sokolstwa z całego świata.

Byli m.in. przedstawiciele gniazd z Chorwacji, Danii, Kanady, Mołdawii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wśród zaproszonych gości była też delegacja Sokołów polskich, a wśród nich my – 4-osobowa delegacja z Muzeum  Sportu i Turystyki w Warszawie. Uroczystość rozpoczęła się paradnym przemarszem ulicami starej Pragi a po południu odbyła się uroczysta msza w Katedrze św. Wita na Hradczanach, w której uczestniczyły poczty sztandarowe gniazd sokolich. Imprezie towarzyszyły liczne pokazy gimnastyczne, odczyty, wieczory pieśni sokolej, przedstawienia teatralne, kukiełkowe i wystawy. W pokazach gimnastycznych wzięło udział 15 000 ćwiczących z Czech i Słowacji oraz Danii, Kanady i Słowenii - ćwiczyły dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Było to wielkie święto sportu, światła i muzyki a idee i cele sokolstwa przeplatały się w całym przedsięwzięciu. Poniżej migawki z tej wspaniałej, radosnej uroczystości sportowej.