Łączy nas szabla, czyli historia spotkań polsko-węgierskich szablą pisana

14 września 2018 roku miał miejsce wernisaż wystawy i widowiska autorstwa Wojciecha Zabłockiego pt. „Łączy nas szabla, czyli historia spotkań polsko-węgierskich szablą pisana”. Podczas wydarzenia zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć akwarele poświęcone zarówno tematyce sztuki szermierki, jak również historii i przyjaźni łączącej oba narody, a także usłyszeć poezję autorstwa samego szermierza-olimpijczyka. Widowisko zwieńczyły pokazy walk Michaela Knazko i Leonida Kriżko – przedstawicieli węgierskiej szkoły szermierczej Barbasetti oraz Dariusza Ostaszewskiego i Jarosława Kubackiego – prezentujących szkołę walk polską szablą husarską. Oprócz strawy dla ducha, była również uczta dla ciała – pokrzepiający gulasz węgierski oraz węgierskie wino. Wśród zaproszonych gości byli między innymi Ambasador Węgier w Polsce-Orsolya Zsuzsanna Kovács, I Sekretarz Ambasady – Gábor Lagzi, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Adam Krzesiński oraz zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Samorządu Województwa Mazowieckiego – Izabela Stelmańska, która odczytała list w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika oraz złożyła nagrodę na ręce Wojciecha Zabłockiego w dowód uznania dla jego wkładu w polską kulturę oraz sport.

logotypy