Z żalem zawiadamiamy, że dnia 13 października 2018 roku

odszedł nasz Przyjaciel, wieloletni członek Rady Muzeum Sportu i Turystyki

Franciszek Cemka

archeolog, absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert w zakresie muzealnictwa, współtwórca Ustawy o muzeach oraz struktury organizacyjnej muzealnictwa w Polsce po roku 1990. Autor szeregu publikacji specjalistycznych dotyczących muzealnictwa oraz o tematyce archeologicznej. Wieloletni dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cześć Jego Pamięci

Dyrektor i Pracownicy Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie