Ogólnopolska konferencja Sport polski u progu niepodległości i w pierwszych latach Polski odrodzonej

W dniach 20 – 22 września 1918 roku obradował „od dawna upragniony i oczekiwany” w Warszawie I Zjazd Polskich Zrzeszeń Sportowych i Gimnastycznych, zorganizowany przez Warszawskie Koło Sportowe, który był  – jak wówczas pisano - „pierwszym w stolicy Polski zjazdem mającym na celu zobrazowanie dotychczasowych poczynań naszych w dziele wychowania fizycznego” … i „ujednolicenie opinii, poglądów i zapatrywań na utworzenie związku Polskich Stowarzyszeń Sportowych i Gimnastycznych”. Zapowiadając Zjazd, jeden z jego organizatorów – Ludwik Pręgowski, pisał w numerze 1/1918 „Sportu Polskiego”: „W dzisiejszym momencie przełomowym, kiedy w każdej dziedzinie naszego życia narodowego czynione są powszechne a usilne starania, aby wypełnić te luki, jakie nas, Polaków, dzielą od zachodu, kiedy tworzą się nie tylko państwowość własna, jako ramy, mające ująć całokształt życia politycznego i społecznego naszego narodu, lecz i dążenia do wypełnienia tych ram treścią zdrową a trwałą – godzi się i należy również i nam, teoretykom i praktykom w dziedzinie rozwoju fizycznego, dorzucić swoją cegłę na niepoślednim miejscu do budowy ogólnej…” „Oto zakładamy Związek Zrzeszeń Polskich zajmujących się czynnie rozwojem fizycznym. Do szeregu wzywamy Was, bratnie zrzeszenia sportowe i gimnastyczne, wzywamy Was do skoordynowania Waszych idei i dążeń w jedno wspólne powszechne skupienie, w jedną myśl, w jeden czyn, wielki, potężny – bo dobroć, całość, niepodległość i honor ojczyzny mający na oku. Do szeregu”.

Zjazdowi towarzyszyły zawody sportowe w różnych dyscyplinach sportu, przeprowadzone w Parku Agrykola, w części oparte  na programie Igrzysk Olimpijskich w Sztokholmie (1912) oraz regaty wioślarskie i zawody pływackie na Wiśle.

W setną rocznicę tego Zjazdu Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie oraz Fundacja „Komitet Pierre’a de Coubertin w Polsce”, powołana przez Polski Komitet Olimpijski, organizują pod patronatami:

Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika,

Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego,

konferencję na temat: „Sport polski u progu Niepodległości i w pierwszych latach Polski Odrodzonej”, która odbędzie się 20 września 2018 roku w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

PROGRAM:

9.30 – 10.00 - Rejestracja uczestników Konferencji

10.00 – 10.15 - Otwarcie Konferencji

Tomasz Jagodziński - Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Mieczysław Nowicki - Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

prof. dr hab. Józef Lipiec - Prezes Polskiej Akademii Olimpijskiej 

10.15 -  10.30 -  dr Tadeusz Skoczek – Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie

Polonia Restituta

10.30 – 10.45 - dr Kajetan Hądzelek - Fundacja „Komitet Pierre’a de Coubertin w Polsce”

I Zjazd Polskich Zrzeszeń Sportowych i Gimnastycznych, Warszawa 20-21 wrzesień 1918

11.05 – 11.20 - dr hab. prof. nadzw. Dobiesław Dudek – AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie

Pojęcie wychowania fizycznego w polskiej tradycji terminologicznej do 1939 roku

11.20 – 11.35 - mgr Piotr Banasiak - Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Pierwsze ślady narodzin sportu w  Polsce Odrodzonej w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

11.35 – 11.50 - prof. UAM dr hab. Krzysztof Stryjkowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Wielkopolsce w walkach o niepodległość i granice Rzeczypospolitej

11.55 – 12.10 - prof. UAM dr hab. Ryszard Wryk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sport poznański u progu Niepodległości

12.10 – 12.25 - dr Robert Gawkowski  - Uniwersytet Warszawski

Akademicki sport Warszawy w czasach przełomu (1915-1918)

12.25 – 12.45 - dr Maria Rotkiewicz – AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Rola polskich sportowych organizacji kobiet przełomu XIX/XX wieku oraz w pierwszych  latach niepodległości

12.45 m - 13.00 - mgr Anna Śmiechowicz - Uniwersytet Łódzki

„Jeszcze Polska nie zginęła” – o postawie niezłomnej Polki Karoliny Kocięckiej z Warszawy

13.00 – 13.15 - dr Jerzy Chełmecki – AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Stanowisko ZTG „Sokół’’ w Polsce wobec idei olimpijskiej i udziału w igrzyskach olimpijskich

13.15 – 13.30 - dr Michał Słoniewski – Polska Akademia Olimpijska

Aktywność międzynarodowa PKIO/PKOl w okresie II Rzeczypospolitej w świetle korespondencji z MKOl

13.30 – 13.50 - prof. dr hab. Marek Szczerbiński – Stowarzyszenie Naukowe „Polska w świecie” w Gorzowie Wlkp.

Z dziejów sportu polonijnego w pierwszych latach Polski Odrodzonej

13.50 – 14.05 - dr Szymon Bijak – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Mieczysław Orłowicz - działacz olimpijski i krajoznawczy

14.05 – 14.20 - mgr Mateusz Ratyński - Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie

Działalność sportowa i turystyczna Stanisława Osieckiego w latach 1905-1939

14.20 – 14.35 - dr Grzegorz Wieczorek – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Gen. Kazimierz Glabisz – od GKS „Venetia” w Ostrowie Wlkp. do prezesa PKOl

14.40 – 14.55 - dr Roman Babut – Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Olimpijskich

Memorabilia pocztowo – filatelistyczne z okresu przed przystąpieniem Polski do Rodziny Olimpijskiej”

14.55 – 15.00 - Andrzej Szalewicz - Przewodniczący Klubu Kolekcjonerów Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Początki polskiej falerystyki (komunikat)

15.00 – 15.15 - dr Kamil Potrzuski – AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Ogród Zabaw i Sportów  w Parku Praskim – najstarsza propozycja utworzenia dzielnicy olimpijskiej w Warszawie z 1922 roku

15.15 – 15.30 - Zakończenie Konferencji

Dyskusja, podsumowanie, wręczenie certyfikatów uczestnictwa

15.30 - Obiad

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Sport Polski nr 1

Sport Polski nr 2-3

  

plakat