Strażacy na medal

W dniu 1 grudnia 2018r. w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie odbyło się Posiedzenie Komisji ds. Młodzieży i Sportu Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych OSP. W Spotkaniu wzięli udział przedstawiciele OSP z całego kraju, Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP, były Premier RP, oraz Joanna Szczawińska – Dyrektor Generalny w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Głównym punktem spotkania, była uroczystość wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej. Spotkanie prowadziła Teresa Tiszbierek – Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP.