Komunikat

Szanowni Państwo, informujemy, że Muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających do 27 grudnia.

Kolekcja medali olimpijskich w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

W dniu 12 grudnia 2016 r. odbyła się uroczysta promocja katalogu „Kolekcja medali olimpijskich w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie”, wydanego z okazji zbliżającego się jubileuszu 65-lecia Muzeum. Spotkanie zainaugurowała Dorota Kamińskia recytując fragment tekstu Jana Parandowskiego z „Wieńca Olimpijskiego, Trzy znaki zodiaku”, Warszawa 1957. Spotkanie poprowadził dyrektor Tomasz Jagodziński podkreślając, że katalog medali olimpijskich jest pierwszą tego typu publikacją w Polsce, która w ciekawy sposób nie tylko opisuje medale olimpijskie, ale również wyjątkowe okoliczności i historie ich zdobycia. To właśnie bohaterom – sportowcom ta książka jest dedykowana, i to z nimi redaktor Dariusz Szpakowski poprowadził panel dyskusyjny. Wśród zaproszonych sportowców, którzy opowiadali o swojej karierze i często dramatycznych historiach walki o miejsce na olimpijskim podium, znalazły się takie sławy jak Irena Szewińska, Wojciech Zabłocki, Wojciech Fortuna i Adam Krzesiński. Na zakończenie spotkania dyrektor Tomasz Jagodziński podziękował instytucjom które przekazały fundusze na realizację katalogu – Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego. Specjalne podziękowania złożono Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, który był operatorem programu „Dziedzictwo kulturowe, Wspieranie działań muzealnych”, z którego przekazano środki na realizację katalogu.

Do pobrania:

 

O katalogu

Medale świadczą o swojej epoce tak jak inne dzieła sztuki, dowodem jest istnienie w ich formie aktualnych prądów artystycznych, upodobań i sposobów myślenia społeczeństwa.

Nasza instytucja ma przyjemność przedstawić katalog "Kolekcja medali olimpijskich w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie" do wystawy stałej "Dzieje sportu polskiego i olimpizmu". Kolekcja medali olimpijskich Muzeum jest unikalnym w skali kraju świadectwem dokonań polskich sportowców, w tym wielu bohaterów narodowych walczących o niepodległość. W katalogu zaprezentowane zostały medale w formie zdjęć w wysokiej rozdzielczości, opisów historycznych i merytorycznych. Uzupełnieniem informacji o medalach są opisy biograficzne olimpijczyków wraz ze zdjęciami archiwalnymi, a cały katalog wyróżnia się oryginalną i spójną koncepcją graficzną.

Celem wydania katalogu jest zaprezentowanie najcenniejszej części zbiorów Muzeum, upamiętnienie sylwetek polskich olimpijczyków, upowszechnienie wiedzy na temat zbiorów oraz wiedzy o igrzyskach olimpijskich. Zaprezentowanie kolekcji medali olimpijskich stanie się przyczynkiem dla poruszenia ważnych tematów współczesnej historii Polski.

W katalogu zaprezentowanych zostało 68 medali olimpijskich ze zbiorów Muzeum, w tym tak cenne okazy jak pierwsze polskie medale olimpijskie z Igrzysk w Paryżu w 1924 roku, pierwszy polski złoty medal z igrzysk zimowych Wojciecha Fortuny w Sapporo w 1972 roku czy medal Kamili Skolimowskiej z Igrzysk w Sydney w 2000 roku. Obecnie są one prezentowane na ekspozycji stałej Muzeum

 

Katalog wydany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoUrząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Katalog wydano z okazji 65-lecia Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie