Gwiazdy Sportu w Niepodległej - wystawa czasowa i album
W 2018 roku świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji w Muzeum Sportu i Turystyki przez cały rok miejsce mają związane z tym doniosłym tematem wydarzenia kulturalne. Najważniejszymi spośród nich będą – przygotowywane dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – jesienna wystawa Gwiazdy Sportu w Niepodległej (29 października – 9 grudnia) oraz album pod tym samym tytułem.

Wystawa i album pozwalają spojrzeć na historię międzywojennego sportu polskiego przez pryzmat najwybitniejszych postaci tamtego okresu, takich jak m.in. mistrzowie olimpijscy Halina Konopacka, Stanisława Walasiewicz i Janusz Kusociński oraz wielu innych, reprezentujących rozmaite dyscypliny. Były to gwiazdy świecące najjaśniejszym blaskiem, stanowiące wzór nie tylko sportowy, gdyż bardzo wielu z nich zapisało również piękne karty w walce o wolność Polski.

Patronami honorowymi wystawy oraz albumu pt. Gwiazdy Sportu w Niepodległej są Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.

W trakcie roku szkolnego 2018/2019 prowadzony jest program edukacyjny dla uczniów "Sport w Niepodległej". Dodatkowo elementem obchodów 100-lecia Niepodległości będzie realizacjia prezentacji VR na urządzenia mobilne.

Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w kwocie 107.330, 00 zł, całkowita wartość projektu – 157.330,00 zł.