Ogólnopolska konferencja Sport polski u progu niepodległości i w pierwszych latach Polski odrodzonej

W dniu 20 września 1918 roku w Warszawie rozpoczął się trzydniowy I Zjazd Polskich Zrzeszeń  Sportowych i Gimnastycznych zorganizowany, aby – jak napisał ówczesny „Sport Polski” -  „… dowieść nareszcie, że traktujemy sport jako jeden z ważnych czynników życia społecznego i kulturalnego”. Dokładnie w stulecie tego wiekopomnego dla śwqiata soportuwydarzenia w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie odbyła się upamiętniająca je konferencja pt. „Sport polski u progu niepodległości i w pierwszych latach Polski odrodzonej”.

Konferencja, nad którą honorowy patronat objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, to wspólne przedsięwzięcie Muzeum oraz Fundacji „Komitet Pierre’a de Coubertin w Polsce”. Jego pomysłodawcą był prezes Fundacji Kajetan Hądzelek, który wraz z Tomaszem Jagodzińskim, dyrektorem Muzeum, dokonał uroczystego otwarcia.

„Konferencja nawiązuje do podobnej, zorganizowanej przez Muzeum w 1988 roku, w 70-lecie Niepodległości Polski oraz do spotkania w Muzeum Sportu i Turystyki z okazji 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, protektora polskiego sportu, w dniu 5 grudnia 2017 roku” – powiedział podczas powitania dyrektor MSiT.

Podobnie przed stu laty na Zjazd, na konferencję również przybyli przedstawiciele instytucji społecznych, kulturalnych i sportowych. Wśród nich byli m.in. przedstawiciele PKOl – Sekretarz Generalny Adam Krzesiński oraz Wiceprezes Mieczysław Nowicki. List w imieniu patrona honorowego – Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, odczytał dyrektor Muzeum Tomasz Jagodziński.

„Dzisiejsze spotkanie wpisuje się w obchody stulecia niepodległości Polski w bardzo wielu wymiarach. Wydarzeniu sprzed stu lat towarzyszyły i podkreślały jego rangę zawody sportowe oparte o dyscypliny olimpijskie z Igrzysk Olimpijskich w Sztokholmie w 1912 r. oraz regaty wioślarskie i zawody pływackie na Wiśle. Sportem w Polsce fascynowało się wówczas liczne grono kibiców, a także wielu twórców niepodległości doceniało znaczenie sportu i gimnastyki jako silnych podstaw budujących tężyznę fizyczną narodu. Spotkanie w Muzeum Sportu i Turystyki przypomina nam proces rodzenia się towarzystw sportowych oraz działania wielu wybitnych postaci polskiego sportu.” – napisał Marszałek.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Rady Muzeum – jej przewodniczący prof. dr hab. Wojciech Zabłocki, redaktor Polskiej Agencji Prasowej Jerzy Jakobsche oraz znakomita przed laty biegaczka, trzykrotna olimpijka Grażyna Rabsztyn. Pojawili się również: dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie dr Tadeusz Skoczek, redaktor Zbigniew Chmielewski, zaprzyjaźnieni z MSiT artyści – plastyk Ireneusz Chmurzyński oraz rzeźbiarz Edward Łagowski, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Sportowych dr. inż. Roman Babut, historyk kultury fizycznej dr Maria Rotkiewicz, przedstawiciele stołecznych klubów sportowych – prezes Polonii Warszawa S. A. Peter Kaluba i Klubu Kolarskiego Legia 1928 Marcin Wasiołek, a także wykładowcy uczelni wychowania fizycznego - Prorektor ds. Rozwoju AWF Warszawa Czesław Urbanik, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia tej placówki dr hab. prof. AWF Michał Lenartowicz oraz prof. dr hab. Józef Lipiec i prof. nadzw. dr hab. Dobiesław Dudek z AWF Kraków. Nie zabrakło przedstawicieli świata mediów – przybyli m.in. redaktor Polskiego Radia Renata Susałko oraz dziennikarze TVP Sławomir Furgał i Zbigniew Rytel.  

Podczas konferencji, prowadzonej przez dr Iwonę Grys i dr Kajetana Hądzelka, wygłoszone zostało 15 referatów traktujących o polskim sporcie u progu niepodległości i w pierwszych latach Polski odrodzonej. Wystąpienia te podsumował później w swoim przemówieniu prof. dr hab. Józef Lipiec. Prezes Polskiej Akademii Olimpijskiej, wieloletni pracownik AWF w Krakowie mówił także o odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz jego znaczeniu w ujęciu filozoficznym.

Uczestnicy konferencji otrzymali m.in. reprint gazety „Sport Polski” z września 1918 roku, w której opisano I Zjazd Polskich Zrzeszeń  Sportowych i Gimnastycznych oraz drugie wydanie książki Dobiesława Dudka pt. „Józef Piłsudski - Protektor polskiego sportu”.

Wystąpienia prelegentów spotkały się ze sporym zainteresowaniem, o czym świadczą długie rozmowy kuluarowe po zakończeniu konferencji.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne wydarzenia związane z Rokiem Niepodległości w MSiT. Najważniejszymi spośród nich będą – przygotowywane dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – wystawa Gwiazdy Sportu w Niepodległej (29 października – 9 grudnia) oraz album pod tym samym tytułem.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Sport Polski nr 1

Sport Polski nr 2-3

 

  

plakat